GRiječki gradonačelnik Vojko Obersnel održao je svoj prvi kolegij, na taj način nastavljajući praksu transparentnog i otvorenog rada Poglavarstava. Na kolegijima, kojima prisustvuju zamjenici gradonačelnika i pročelnici odjela gradske uprave, gradonačelnik će javno donositi odluke iz svog djelokruga, sve s željom da građani Rijeke i dalje budu informirani o aktivnostima Grada i gradonačelnika.

Kolegij gradonačelnika je održan nedugo nakon lokalnih izbora i službenog početka obnašanja dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, kako bi se osigurala mogućnost operativnog rada gradske uprave, ali i materijali za prvu radnu sjednicu novog Gradskog vijeća. Važno je napomenuti da zakon decidirano ne predviđa način izvještavanja javnosti o odlukama iz gradonačelnikova djelokruga rada, već samo načelno govori o potrebi informiranja javnosti.
“No, s obzirom na to da smo u proteklom mandatu kroz održavanje sjednica Poglavarstva postigli zavidnu razinu transparentnosti i javnosti rada, smatrao sam da takvu pozitivnu praksu moramo nastaviti,” kazao je Obersnel, podsjetivši kako je istraživanje “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava”, koje je nedavno provela Udruga Gong, pokazalo kako je Grad Rijeka najtransparentniji grad u Hrvatskoj. Kolegiji će se u pravilu, kao što je bilo uobičajeno sa sjednicama Poglavarstva, održavati utorkom, a dnevni red i materijali bit će dostupni na našim web-stranicama.

Pripreme za sezonu kupnja započele deset dana ranije nego što je uobičajeno
Prva donesena odluka odnosila se na vrlo aktualnu temu – Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja. Kako je istaknuo Obersnel, iako sezona kupanja služeno započinje 1. lipnja, ove se godine zbog izuzeto visokih temperatura s pripremom i svakodnevnim održavanjem plaža započelo deset dana ranije, što iziskuje dodatni angažman djelatnika i dodatne troškove.

1. gradonačelnikov kolegij svibanj 2009.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, plaže su u punom pogonu od subote, 23. svibnja. Grad Rijeka održava 50.000 m² plažnog pojasa, a ukupno će se u ovoj godini na održavanje plaža utrošiti 2,828 milijuna kuna. Tako temeljem zakonske obveze o gospodarenju pomorskim dobrom u 2009. godini iz koncesijskih naknada za razne građevinske i komunalne radove utrošiti 1,22 milijuna kuna. Također, Grad Rijeka osigurao je i dodatnih 1,608 milijuna kuna iz komunalne naknade, od čega najviše otpada na građevinsko-zanatske radove i utrošak vode te čišćenje plaža i mora.

Gradonačelnik Obersnel dodao je kako i prvi, još neslužbeni rezultati, ispitivanje kakvoće mora za kupanje pokazuju kako je na svim plaža more zadovoljavajuće kvalitete, pa čak i na plaži ispred hotela Park.
“Takvo stanje, kojim se može pohvaliti rijetko koji grad ovakve veličine smješten na kraškom području, rezultat je velikih ulaganja u sustav odvodnje, pa je tako u proteklih 10 godina uloženo više od 150 milijuna kuna u izgradnju kolektora i crpnih stanica. No, zbog nemogućnosti da se zakonski prisili pojedince da se priključe na sustav, još uvijek je dio objekata iz sustava javne odvodnje,” kazao je Obersnel, koji je, bez obzira na dobre rezultate ispitivanja kvalitete vode za kupanje, donio zaključak o potrebi pojačane kontrolu kvalitete vode na plaži ispod hotela Park.

U sklopu pripreme sezone za kupanje, Grad Rijeka raspisao je natječaje za djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i sporta na plažama, kao i davanja u zakup lokacija za postavu
montažnih objekata i pokretnih radnji na plažama, no do danas nije primljeno puno zahtjeva.

Grad Rijeka posebnu pažnju posvećuje uređenju plaže za osobe s invaliditetom Kostanj, a putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurat će se dodatnih 115 tisuća kuna za plaćanje četiri spasioca koji će raditi od 1. lipnja do 30. rujna, kao i za nabavku nove opreme za plažu.

1. gradonačelnikov kolegij svibanj 2009.

Pojačano zanimanje za postavu terasa ugostiteljskih objekata
Stupanjem na snagu odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda u vrlo nezavidnoj situaciji zbog naglog i značajnog gubitka gostiju našli su se ugostiteljski prostori bez ugostiteljskih terasa. Prema riječima pročelnika Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđana Škunce, usporedo je došlo do pojačanog interesa ugostitelja za postavu ugostiteljskih terasa, s time da su neki ugostitelji bez odobrenja i ne ostavljajući dovoljno prostora za pješake, sami počeli postavljati improvizirane terase.

Nakon evidentiranja stanja na terenu, Odjel je napravio analizu i mogućnosti postave manjih barskih stolova s barskim stolicama, odnosno postava klupčica uz koje bi gosti mogli konzumirati usluge stojeći, budući da najveći broj ugostiteljskih objekata nema prostornih uvjeta za postavu adekvatnih ugostiteljskih terasa. Od tridesetak ugostiteljskih objekata koji danas nemaju vanjske terase, za dio njih devet utvrđena je mogućnost smještaja i uređenja ugostiteljske terase prema važećem Pravilniku. Jedan dio objekata imat će mogućnost postavljanja stolova u manjem opsegu, dok je za dio lokala vanjsku terasu nemoguće osigurati.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović izrazio je zadovoljstvo što su odjeli vrlo brzo reagirali na potrebe poduzetnika. Istaknuo je kako nije za promociju pušenja, ali smatra kako se ovim zakonom ugroženo 15.000 radnih mjesta, a istodobno se neće riješiti problem pušenja. Naime, istraživanja su pokazala kako najveći dio umrlih pasivnih pušača čine oni koji su pušenju izloženi u kući. Govoreći o pasivnom pušenju, napomenuo je i podatak o tome kako svakog radnog dana u Europi umire jedan konobar. Dodao je kako je Vlada morala donijeti i cjeloviti program pomoći stanovništvu u prestanku pušenja te se založio da se kroz program mjera unapređenja zdravlja Grada Rijeke prioritet da projektima i programima za pomoć građanima kod prevencije i odvikavanja od pušenja. Jovanović je također kazao kako smatra da bi se manjim objektima trebala dati mogućnost da budu pušački ili nepušački, a da bi prostori veći od 75m² moraju imati dio za nepušače. Gradonačelnik Obersnel je dodao kako je Vlada, s obzirom na ozbiljnu gospodarsku situaciju, morala razmisliti je li sada pravi trenutak za stupanje na snagu ovog zakona, kao i zakona koji se odnosi na radno vrijeme trgovina nedjeljom.

Donesene su četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2009. godinu te prihvaćen je prijedlog za provedbu tradicionalne