U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je radionica o nadolazećem programu europskih projekata usmjerenih na socijalnu uključenost i zapošljavanje marginaliziranih skupina društva.

Program je namijenjen urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj, a za financiranje projekata uspješnih prijavitelja na Poziv “Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb” bit će izdvojeno 85.7 milijuna kuna.

Urbanoj aglomeraciji Rijeka alocirano je 12.8 milijuna kuna, a ova će sredstva omogućiti provedbu projekata s ciljem povećanja socijalne uključenosti i zapošljivosti marginaliziranih skupina kao što su nezaposleni i dugoročno nezaposleni, osobe s invaliditetom, osobe starije od 54 godine te mlade osobe od 15 do 29 godina.

Održana radionica o europskom programu promocije socijalne uključenosti i zapošljivosti marginaliziranih skupinaTijekom radionice, predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pobliže su predstavili ciljeve i specifičnosti programa, kao i uvjete prijave, a u idućih godinu dana općine i gradovi te javne lokalne institucije izrađivat će projektne prijedloge koje će prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

Spomenuti Poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava objavljen je 18. prosinca 2019. godine, a provodi se u okviru europskog Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ s ciljem borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada, socijalne integracije ranjivih skupina i borbu protiv svih oblika diskriminacije. Od ukupnog iznosa izdvojenog za program, 85% udjela financirano je iz Europskog socijalnog fonda, dok je 15% financirano sredstvima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Projektni prijedlozi podnosit će se od 20. siječnja do 18. prosinca 2020. godine, nakon čega će se odabrani projekti provoditi u predviđenom trajanju od 18 do 24 mjeseci.