Gradskom vijeću Grada Rijeke s gradonačelnikovog kolegija upućen je prijedlog da se redatelja Olivera Frljića imenuje za intendanta HNK Ivana pl. Zajca te prijedlog izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu. Nadalje, prihvaćen je i zaključak kojim se u suradnji s Hrvatskim cestama rješava problem korisnika objekata koji se moraju ukloniti zbog izgradnje trase buduće D-403.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je prijedlog Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca da se za intendanta imenuje redatelj Oliver Frljić. Na natječaju za čelnog čovjeka kazališta dva kandidata su ponudila svoje programe, od kojih je jedan potpisao Oliver Frljić u koautorstvu s dramaturgom Marinom Blaževićem, a drugi je ponudio glumac Edvin Liverić Bassani. Predsjednik Kazališnog vijeća Elvio Baccarini istaknuo je kako je bilo vrlo teško izabrati, budući da oba kandidata ponudila razrađene programe.
“Jednoglasno smo se odlučili za Frljićev program, posebno cijeneći inovativnost, smatrajući da je u 21. stoljeću nacionalnom kazalištu potrebno novo razmišljanje, uvažavajući nove društvene tokove i nove ukuse publike,” kazao je Baccarini, dodajući kako Kazališno vijeće smatra da je Frljićev program ostvariv i da autor treba dobiti priliku za njegovu realizaciju.

Predsjednik Kazališnog vijeća Elvio Baccarini idata ponudila razrađene programe. "Jednoglasno smo se odlučili za Frljićev program, posebno cijeneći inovativnost, smatrajući da je u 21. stoljeću nacionalnom kazalištu potrebno novo razmišljanje,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako programe oba kandidata smatra impresivnima.
“Veseli me što su oba kandidata prepoznala nastojanja Grada Rijeke da postane Europska prijestolnica kulture, na tome bazirajući svoje programe, posebice Oliver Frljić, čiji program nudi i angažman renomiranih hrvatskih umjetnika,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013.
Gradskom vijeću upućen je i prijedlog izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu. Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, visina proračuna je u skladu s općom gospodarskom situacijom u Hrvatskoj, pa su tako prihodi ostvareni u iznosu od 694,8 milijuna kuna ili 86,7% godišnjeg plana, što je 7,3% manje u odnosu na ostvarene prihode u 2012. godini. Rashodi su, budući se nastojalo ne smanjivati investicijski ciklus i financiranje programa koji utječu na kvalitetu života građana, za 34,7 milijuna kuna veći od prihoda.

26. kolegij svibanj 2014.

Gradonačelnik je istaknuo kako je realni prihodi proračuna, kad se izuzmu priljev temeljem računovodstvenih razloga, knjiženja zemljište ili kreditnih zaduženja, posljednjih godina iznose oko 700 milijuna kuna. Iako su prihodi od poreza na dohodak i komunalne naknade veći nego u 2012. godini, smanjeni su prihodi od poreza na promet nekretninama te od komunalnog doprinosa, a najveći podbačaj je zabilježen kod prodaje nekretnina i ostvarivanja prava građenja, što najbolje odražava gospodarsku situaciju u zemlji.
“Nastojeći da rashodi što više prate prihode, smanjili smo troškove za zaposlene za 1%, no istovremeno su zbog, u prvom redu zbog rasta cijene energenata i povećanja izdvajanja za PDV, narasli materijalni troškovi,” zaključio je gradonačelnik Obersnel.
Uz izvještaj o izvršenju proračuna, Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućeni su i prateći dokumenti: izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, potom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, kao i Plana upravljanja pomorskim dobrom.

Stanarima objekata koji se nalaze na trasi ceste D-403 stanovi u najam
Gradonačelnik Obersnel donio je zaključak prema kojem će korisnicima objekata koji se nalaze na trasi buduće ceste D-403, a koji zbog izgradnje prometnice moraju biti uklonjeni, Grad Rijeka dati u najam stanove na razdoblje od 15 godina.
Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, rezultat je to u posljednjih godinu dana intenzivirane imovinsko-pravne pripreme za izgradnju ceste D-403, koja se provodi u tijesnoj suradnji s Hrvatskim cestama kao investitorom ove za Rijeku izuzetno važne prometnice.

Faze izgradnje D403

Radi izgradnje navedene ceste, točnije tunela Podmurvice, morat će biti uklonjeno ukupno 16 objekata. Hrvatske ceste će provesti postupak izvlaštenja u slučaju vlasnika objekata, dok se Grad Rijeka obvezao da će pronaći stambeno rješenje za ostalih 20 obitelji, koji nisu vlasnici objekata u kojima žive. Od ukupnog broja obitelji, njih 16 s Gradom Rijekom sklopit će ugovore o najmu stane, dok će za tri obitelji rješenje pronaći u suradnji s Hrvatskim cestama. Svi korisnici biti će u obvezi objekt iz kojeg iseljavaju predati Hrvatskim cestama, a Hrvatske ceste se obvezuju sve objekte ukloniti o svom trošku.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je pronađeno rješenje za sve korisnike objekata koji se nalaze na trasi ceste, bez obzira je li se radi o legalnim ili ilegalnim građevinama, a prema onima koji ne prihvaćaju ponuđena rješenja provest će se postupci sukladno zakonu.

Upisi u Dječji vrtić Rijeka
Gradonačelnik je dao suglasnost na Prijedlog odluke o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2014./2015. godinu. Roditelji čija su djeca već korisnici vrtića, zahtjev za nastavak korištenja usluga moći će podnijeti od 12. do 16. svibnja, dok će prijave za upis novih korisnika zaprimati od 26. do 30. svibnja.
Gradonačelnik je ujedno prihvatio i prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka Gordane Rene, koja je razrješenje zatražila zbog odlaska u mirovinu.

26. kolegij svibanj 2014.

Konačni prijedlog GUP-a upućen nadležnom ministarstvu
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke proslijeđen je na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. Gradonačelnik Obersnel je naglasio kako se ove izmjene GUP-a donose zbog promjene lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te dodao kako se posve nepotrebno stvorio problem smještaja prostorija Veslačkog kluba Jadran.

Humanitarni karnevalski bal za domsku djecu
Na ovogodišnjem Humanitarnom karnevalskom balu prikupljeno je 48.306,93 kuna za preuređenje i opremanje riječke podružnice Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe “Ivana Brlić Mažuranić”, a Grad Rijeka će za humanitarnu zamjenu osigurati dodatnih 16 tisuća kuna.