KD Čistoća Rijeka će po završetku božićno-novogodišnjih blagdana od 8. do 18. siječnja 2024. godine organizirano prikupljati božićna drvca.

Organizirani odvoz drvaca će se obavljati prema terminima naznačenima u tablici u prilogu po mjesnim odborima Grada Rijeke.