Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Osposobljavanje se odnosi na sve osobe koje na bilo koji način koriste navedena sredstva tj pesticide, za privatne potrebe ili profesionalno (OPG-i, ratarstvo, voćarstvo, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, fizičke i pravne osobe koje održavaju javne površine, osobe koje proizvode ili skladište navedene tvari…itd.).

Mjesto održavanja: Nastavni Zavod za javno zdravstvo, Krešimirova 52A, Rijeka.

Informacije i prijave: +385 51 358 735, +385 51 358 704 te na e-mail adresu pesticidi@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 15 školskih sati, nakon čega se provodi pismena provjera znanja.

Prijave treba dostaviti NZZJZ PGŽ-a, najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja te obaviti uplatu od 375,00 kn (PDV uključen u cijenu).