U Osječkoj ulici, na pješačkom prijelazu kod Doma zdravlja, stavljeni su u funkciju LED markeri. Ugradnjom LED markera povećana je sigurnost pješaka na predmetnom pješačkom prijelazu i osiguran znatno sigurniji koridor kretanja pješaka iz sjevernog dijela naselja Škurinje do trgovačkog kompleksa Konzum koji se nalazi u južnom dijelu naselja, što je bio i zahtjev Mjesnog odbora Škurinje.

Projekt je napravljen još u prosincu 2014. godine. Pilot projektom, naposredno prije pješačkog prijelaza poprečno na os kolnika, predviđeni su i ugrađeni u asfalt jednostruki razinski LED markeri. Specijalna optika LED markera otporna je na površinska opterećenja teških vozila, tzv. ralica i sve vremenske uvjete. Svjetlost iz LED markera pruža se okomito iznad specijalne optike i vidljiva je sa veće udaljenosti.

Iako LED markeri nisu novost jer ih neki gradovi već imaju (primjerice, Zagreb, Dubrovnik), u gradu Rijeci su to prvi LED markeri. Ukoliko se njihova ugradnja sa prometnog aspekta pokaže opravdanom, do kraja ove godine takve LED markere ugradit će se na još neke pješačke prijelaze.

Posao postave LED markera dobila je na natječaju tvrka CRTORAD d.o.o. iz Varaždina, a ponuđena cijena je bila 57.750,00 kuna sa PDV-om.