Mesopusna kumpanija Pašac i Vijeće Mjesnog odbora Pašac pozivaju sve građane da dođu na podizanje pusta na Antonju, 17. siječnja u 18 sati ispred Doma Pašac.

Skip to content