Temeljem svog Socijalnog programa Grad Rijeka će od 17. kolovoza do 18. rujna 2020. godine Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprimat će zahtjeve građana Rijeke za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u pedagoškoj 2020./2021. godini, a do 11. rujna zahtjeve za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza srednjoškolcima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj 2020./2021. godini.

Napomena: Zbog proceduralnih razloga zahtjeve za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima u 2020./2021. godini Grad Rijeka zaprimat će do 11. rujna ove godine, a ne do 18. rujna kako je prethodno najavljeno.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Mole se građani da prije dolaska u šalter-salu Gradske uprave, Titov trg 3, prikupe svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi i omogućilo poštivanje svih  propisanih mjera zaštite od širenja koronavirusa.

 

Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću

Podmirenje mjesečnih troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100%, odnosno 30% iznosu mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka.

Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

  • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
  • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
  • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana)dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana),
  • dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata,
  • udomljeno dijete,
  • dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.

 

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima

Radi se o potpunom podmirenju troškova javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej.

Broj odobrene zone prijevoza (1.–4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

Pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi do kraja školske/akademske godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.

 

U tijeku podnošenje zahtjeva i za ostale oblike pomoći učenicima i studentima

Podsjećamo, od 20. srpnja do 18. rujna 2020. godine Grad Rijeka temeljem svog Socijalnog programa zaprima zahtjeve za dodjelu poklon-bona za školski pribor učenicima osnovnih škola, zatim za podmirenje mjesečnih troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitom učeniku srednje škole ili studentu u 2020./2021. godini.

Kako provjeriti mogu li postati korisnik nekog od ovih oblika pomoći?

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke imaju mogućnost saznati mogu li postati korisnici nekog od ovih oblika pomoći.