Na gradonačelnikovom kolegiju zaključeno je kako je nužno intenzivirati aktivnosti koje se tiču preventivnih programa za mlade. Uz ostalo, prihvaćeni su i prijedlozi Natječaja Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2013. godini te Javnog natječaja za odabir najuspješnijih inovacija koje su spremne za komercijalnu primjenu.

Podrška programu “Zajedno više možemo”

Jedan od takvih je i program primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, pod nazivom “Zajedno više možemo” namijenjen učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima čiju provedbu Grad Rijeka sufinancira iznosom od 75.000,00 kuna, treću godinu zaredom. Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat izvijestila je kako je tijekom školske godine 2011/2012. kroz tri komponente programa bilo obuhvaćeno 1.037 učenika 4. razreda i 1086 učenika 5. razreda u 24 riječke osnovne škole. Tijekom školske godine 2011/2012 Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci proveo je evaluaciju programa “Zajedno više možemo”. Evaluacija je provedena kako bi se utvrdili rezultati navedenih komponenti programa i to kroz ispitivanje stavova i znanja na uzorku skupine učenika 4. i 5. razreda osnovnih škola uključenih u program. Kontaktirani su i predstavnici udruga koje su sudjelovale na “Sajmu mogućnosti” kako bi se dobio podatak o broju učenika koji je odabrao određenu slobodnu aktivnost nakon Sajma. Riječ je o korisnom, dobro osmišljenom i kvalitetno realiziranom programu koji nije vremenski prezahtjevan za učenike, a kojeg oni doživljavaju pozitivnim i koji rezultira pomakom u željenom smjeru. S tom konstatacijom složio se i gradonačelnik Vojko Obersnel, naglasivši kako je nužno intenzivirati slične aktivnosti, posebice kada su u pitanju preventivni programi.

83. gradonačelnikov kolegij 2012.

Za “Društvene inovacije” 30.000 kuna
Prihvaćen je i prijedlog o sufinanciranju Projekta Udruge Delta i Udruge GONG “Mislim globalno, djelujem lokalno – Dan akcije 2012.” s temom “Društvene inovacije”, u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna. Projekt pruža mladim ljudima između 14 i 19 godina mogućnost da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, a Grad Rijeka ga provodi već sedmu godinu. Ove godine, tema Dana akcije 2012. je “Društvene inovacije”. Tako će 7. studenoga 2012. godine od 9.00 do 19.00, 50-tak srednjoškolaca podijeljenih u sedam grupa, uz trenere Udruge DELTA biti smješteno u Gradu Rijeci, gdje će osmišljavati projekte na zadanu temu, i to uz tehničku podršku Grada Rijeke koji će im osigurati uvjete za rad. Na završnoj prezentaciji projekata, sami učenici će izabrati najbolji projekt, koji će uz financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA realizirati nagrađena grupa srednjoškolaca.
Projekt pruža mladim ljudima između 14 i 19 godina mogućnost razvijanja sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, a Grad Rijeka ga provodi već sedmu godinu. Ove godine, tema Dana akcije 2012. je “Društvene inovacije”. Tako će 7. studenoga 2012. godine od 9.00 do 19.00, 50-tak srednjoškolaca podijeljenih u sedam grupa, uz trenere Udruge DELTA biti smješteno u Gradu Rijeci, gdje će osmišljavati projekte na zadanu temu, i to uz tehničku podršku Grada Rijeke koji će im osigurati uvjete za rad. Na završnoj prezentaciji projekata, sami učenici će izabrati najbolji projekt, koji će uz financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA realizirati nagrađena grupa srednjoškolaca.

 

Natječaj Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2013. godini
Na gradonačelnikovom kolegiju 83. gradonačelnikov kolegij 2012.prihvaćen je i Prijedlog Natječaja Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2013. godini. Cilj Natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva. U 2013.g. iznosom do 15.000,00 kuna sufinancirat će se projekti udruga građana koji su od općeg interesa za Grad Rijeku i to iz područja: mladi i razvoj demokratskog građanstva, prava nacionalnih manjina; zaštita ljudskih prava; volonterstvo; Europska Unija te razvoj civilnoga društva – s naglaskom na projekte koji promišljaju nove modele umrežavanja organizacija civilnoga društva s ciljem osnaživanja međusobne povezanosti i suradnje organizacija civilnoga društva u gradu Rijeci. Natječaja će biti otvoren do četvrtka 15. studenoga 2012. godine.

Obavijest o natječaju Ureda Grada za financiranje projekata udruga u 2013. godini objavit će se u Novom Listu, a cjelokupni tekst natječaja bit će objavljen na web portalu Grada Rijeke.
Među ostalim, prihvaćen je i prijedlog teksta Javnog natječaja za odabir najuspješnijih inovacija koje su spremne za komercijalnu primjenu. Nagrade za najuspjelije inovacije jedna su od 31 mjere Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, čija je namjera potaknuti inovatore i poduzetnike na suradnju, kako bi stvorili konkurentan proizvod spreman za plasman na tržište. Budući da je Javni natječaj namijenjen poduzetnicima, nagrade će se uplaćivati samo na žiroračun poduzetnika, pri čemu se iznosi nagrada neće umanjivati obračunavanjem poreza i doprinosa. Ukupan nagradni fond po ovom natječaju je 50.000,00 kuna, a pravo sudjelovanja imaju poduzetnici sa sjedištem u gradu Rijeci, sa svim oblicima intelektualnog vlasništva (zajednički naziv inovacije) koje do dana podnošenja prijave nisu komercijalizirane i za koje je priznat patent ili su barem registrirane u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Budući da je Javni natječaj namijenjen poduzetnicima, nagrade će se uplaćivati samo na žiroračun poduzetnika, pri čemu se iznosi nagrada neće umanjivati obračunavanjem poreza i doprinosa. Ukupan nagradni fond po ovom natječaju je 50.000,00 kuna, a pravo sudjelovanja imaju poduzetnici sa sjedištem u gradu Rijeci, sa svim oblicima intelektualnog vlasništva (zajednički naziv inovacije) koje do dana podnošenja prijave nisu komercijalizirane i za koje je priznat patent ili su barem registrirane u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu uz koji se obvezno prilaže dokumentacija navedena na brascu koji se može dobiti u prostorijama Odjela gradske uprave za poduzetništvo u Rijeci na adresi Trg Svete Barbare 2/I i na web-stranici Grada Rijeke. Odluku o broju i visini nagrada donijet će Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Rijeke. Povjerenstvo ima pravo cijeli nagradni fond dodijeliti jednom kandidatu ili ga razdijeliti na više njih. Također, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nagrade ili ih dodijeli u manjem iznosu od nagradnog fonda, ako ocijeni da su prispjele prijave nepotpune i nekvalitetne. Prijave za natječaj se podnose u zatvorenoj koverti s napomenom “Natječaj za inovacije spremne za komercijalnu primjenu – ne otvarati” i predaju ili upućuju na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka s naznakom za Odjel gradske uprave za poduzetništvo. Bez obzira na način dostave prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 13,00 sati petnaestog dana od dana objave Javnog natječaja u “Novom Listu”.

83. gradonačelnikov kolegij 2012.

U.Z.O.R.-u poslovni prostor na korištenje bez naknade
Na kolegiju gradonačelnika Obersnela prihvaćen je i prijedlog zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima socijalne skrbi. Tako je poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke, na tajnoj adresi (površine 115 m2), na vrijeme od 5 godina, dobila Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R). Udruga je prostor dobila za obavljanja djelatnosti socijalne skrbi i to skloništa za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja (žene i djece) te sporedne djelatnosti koje neposredno služe toj djelatnosti. Članovi U.Z.O.R.-a nemaju obvezu plaćanja naknade za korištenje tog prostora, jer, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, Grad Rijeka ionako sufinancira 2/3 programa ove Udruge. Ostale troškove korištenja
poslovnog prostora udruga bi snosila samostalno, kao i do sada. Udruga i nadalje ima potrebu koristiti namještaj za potrebe skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (žene i djece), stoga Odjel smatra da je opravdano Udruzi dati opremu na besplatno korištenje, na rok od 5 godina.

Tehnička izmjena Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke stradalnicima Domovinskog rata

Prihvaćajući Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, gradonačelnik Obersnel kazao je kako je riječ o tehničkoj izmjeni članka koji definira objavu natječaja. Obersnel je naglasio da će u javnim medijima biti objavljena obavijest o raspisivanju natječaja, a cijeli tekst zainteresirani građani moći će pronaći na web stranicama Grada Rijekei na oglasnim pločama gradske uprave. Do tehničkih izmjena ove odluke, dodao je gradonačelnik, došlo je radi smanjenja troškova objave.

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je prijedlog za imenovanje članova Komisija koji će obraditi ponude pristigle na Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu. Natječajni rok istječe 12. listopada 2012. godine, nakon čega će stručno- savjetodavne komisije obraditi prikupljene ponude Programa izraditi Izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu.