Na skupštini Poslovnog kluba PartneRI odlučeno je kako će se putem ove jedinstvene donatorske platforme projekta, razvijene na inicijativu Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, financirati uređenje Baltazar Laba na Brodu Uragan.

Baltazar Lab bit će nova atrakcija na lukobranu koja će brod staviti u funkciju vidikovca i dječjeg igrališta s interaktivnim instalacijama. Baltazar Lab je dio programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a izvodi se u okviru programskih pravaca Dječja kuća te Slatko i slano. Udruga Poslovni klub PartneRI će taj projekt sufinancirati u iznosu od pedeset tisuća kuna.

U RiHubu su članovima skupštine prezentirana dva projekta odabrana od strane Programskog savjeta i predložena skupštini za odlučivanje o financiranju, a osim broda Uragan, za financiranje je bio predložen i Delta park.

Predsjednik programskog savjeta Jakov Karmelić obrazložio je značaj projekta rekavši kako se Brod Uragan – Baltazar Lab činio najboljim projektom za prvo financiranje jer će izvedba početi već u 2019. godini, a puna implementacija projekta u 2020. godini.
„Upravo to će doprinijeti tome da se i naš Poslovni klub PartneRi u javnosti proaktivno percipira. Udruzi je važna vidljivost, a brod Uragan nalazi se na atraktivnoj lokaciji na Molo Longu,“ istaknuo je Karmelić.

Udruga Poslovni klub PartneRi najavila je objavu natječaja za prijavu programa za sufinanciranje kulturnih projekata koji će objaviti u ponedjeljak, 8. travnja. Projekte će na natječaj moći prijaviti pojedinci s prebivalištem ili organizacije sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji, samostalno ili u partnerstvu, s ciljem podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici i promicanja društveno odgovornog ponašanja te suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost i društvene inovacije. Povećanje vidljivosti i atraktivnosti grada Rijeke i Primorsko-goranske županije na europskoj i svjetskoj razini te veći društveni i ekonomski učinci udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora također su ciljevi poziva na natječaj.

PartneRi će financirati projekte koji kroz kulturu, umjetnost i društvene inovacije nude realna i inovativna rješenja za potrebe lokalne zajednice, doprinose unaprjeđenju kvalitete života građana stvaraju veću vrijednost za širu zajednicu, na održiv način ostvaruju pozitivan društveni učinak u lokalnoj zajednici i nakon završetka financijske potpore, imaju usklađene ciljeve, aktivnosti i proračun i imaju jaku vidljivost u lokalnoj zajednici.