Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je javni poziv za prijam 16 kandidata – studenata u Prometnu jedinicu mladeži.

Koji je opis poslova pripadnika Prometne jedinice mladeži?

Pripadnik Prometne jedinice mladeži upravlja prometom na raskrižjima i drugim mjestima, nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila te pruža pomoć turistima pri snalaženju u prometu. Prometna jedinica mladeži biti će angažirana  tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019. godine i po potrebi do kraja godine cijele godine.

Tko se može prijaviti?

Uvjeti za pripadnike prometne jedinice mladeži:

 • hrvatski državljani,
 • navršenih 18 godina starosti,
 • redovni studenti,
 • primjerenost u učenju, ponašanju i radu,
 • nekažnjavanost,
 • zdravstvena sposobnost.

Što treba priložiti uz prijavu?

 • potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta (upisu studentske godine),
 • potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti (da osoba ne boluje od kroničnih/duševnih bolesti,
 • potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Općinskog suda ili putem sustava e-Građani,
 • presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta,
 • kratki životopis.

Kako se može prijaviti?

Prijave kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži Grada Rijeke – studenata po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati ime, prezime i adresa Prijavitelja (kandidata), poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Pisarnica – Trpimirova 2/III
51 000 RIJEKA
s naznakom: “Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži“

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je srijeda, 29. svibnja 2019. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Kako se vrši odabir najboljih kandidata?

Svi kandidati, koji zadovolje formalne uvjete javnog poziva, dužni su proći program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži. Po završenom osposobljavanju izvršit će se testiranje, a 16 kandidata biti će izabrano na osnovu ostvarenih bodova  kao i uspješnom svladavanju praktičnog dijela obuke, te će biti primljeni u Prometnu jedinicu mladeži.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Odjelu za sport i tehničku kulturu, na adresu elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, na broj telefona 209-605, Eugenija Perić, prof., savjetnica 1 za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.