Prvi korak ka izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka napravljen je danas u Rijeci potpisom okvirnog sporazuma kojim se Vlada RH, Županija Primorsko-goranska i Grad Rijeka obvezuju da u roku od 60 dana definiraju način financiranja, dinamiku izgradnje te imenuju svoje predstavnike u povjerenstvo koje će koordinirati sva aktivnosti oko izgradnje Nove bolnice

Nakon potpisa sporazuma, potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva prof. dr. Andrija Hebrang, župan Primorsko – goranski Zlatko Komadina i gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel, sa suradnicima, obišli su lokaciju budućeg kompleksa Kliničkog bolničkog centra Rijeka na prostoru vojarne Trsat.

U kraćem obraćanju novinarima župan Zlatko Komadina pojasnio je da se radi o 3,2 ha zemljišta koje će biti pripojeno bolnici. Današnjim je sporazumom potpisanim u Županiji uspješno okončan radni dio na kojem su sve tri strane iskazale zajedničko prepoznavanje nužnosti što skorijeg početka izgradnje Nove bolnice. Prva faza izgradnje trebala bi započeti već iduće godine spajanjem Bolnice na novi energetski blok, čime će se omogućiti da se postojeće zgrade energane sruše kako bi se na njihovom mjestu mogli graditi novi objekti.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva prof. dr. Andrija Hebrang, izjavio je da je Rijeka postala jedan od najvažnijih industrijskih, obrazovnih i turističkih centara u Hrvatskoj, a zdravstvo kao najvažniji stup razvitka i sigurnosti građana ne prati taj razvoj. Hebrang je naglasio da treba osim vrhunskog zdravstvenog centra koji će se postići izgradnjom Nove bolnice, Rijeka i ubuduće treba ostati jaki znanstveno –istraživački i edukacijski centra. Izgradnja nove bolnice je nužna jer postojeći KBC djeluje na tri lokacije u objektima koji su odavno zastarjeli, sa infrastrukturom koja onemogućuje razvoj zdravstva kakav želimo.
Ovaj sporazum omogućuje da se odmah krene u tom pravcu. Zemljište vojarne već je preneseno sa MORH-a na Grad Rijeku, preostaje da se do kraja godine utvrdi točna financijska konstrukcija i odrede obveze svih sudionika. Izgradnja bi započela već iduće godine gradnjom novog Tehnološkog centra, za čiju će realizaciju biti nužno između 70 – 100 milijuna kuna.

Cjelokupni kompleks Novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka stajat će između 250 i 300 mil. Eura i ako bude sve po predviđenoj dinamici mogao bi biti gotov najkasnije do 2011. godine. Glavni bi projekt bio napravljen do 2006.g., a nakon toga bi krenula i njegova realizacija. Na upit novinara je li bolnica Rebro konkurent riječkoj, ministar Hebrang je izjavio da je Rebro na teretu Zdravstva, a nova riječka bolnica će biti na teretu proračuna i financirat će se iz kreditnih sredstava.
Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo sporazumom koji ne na tragu svih prijašnjih aktivnosti prošle Vlade ali i riječke Gradske uprave. Preduvjet za realizaciju ovog projekta bio je donošenje Prostornog plana Grada Rijeke kojim je ova zona određena za tu namjenu. Riješeni su i pravno regulirani i vlasnički odnosi pa je tako Grad postao vlasnikom gotovo 340.000m² površine. Detaljni plan uređenja je pri kraju, a iduće godine može se očekivati i pokretanje izgradnje novog bolničkog centra ali i budućeg Sveučilišnog kampusa. Grad Rijeka kroz preuzete obveze je u kontekstu rješavanja lokacije Kampusa i Nove bolnice do sada uložio oko 5 mil. eura, a predstoji izgradnja nove komunalne infrastrukture za potrebe novih sadržaja, koja će morati biti izgrađena kao da se radi o jednom manjem gradu.