U prostorima Palače Šećerane potpisan je prvi od niza ugovora između Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom osliku, štukaturi stropa te rad na trima kalijevim pećima na drugom katu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.570.488,00 kn, a izvor financiranja su sredstva spomeničke rente.

Upravna zgrada šećerane u Rijeci, poznata kao dio tvornice strojeva “Rikard Benčić”, kasnobarokna je palača iz sredine 18. stoljeća koja je prvotno imala administrativnu, gospodarsku i stambenu funkciju. Palača šećerane je građevina reprezentativnog pročelja koja je kroz povijest zadržala odlike barokne palače kakvih na našoj obali nema odviše. Arhitekturom i interijerima predstavlja istaknuto djelo kasnobarokne umjetnosti u Hrvatskoj.

Kako je prigodom potpisa ugovora naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, sredstvima spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke do sada je na projekt Palača šećerane u Rijeci utrošeno 3.8 milijuna kuna, dok je u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu osigurano još dva milijuna kuna.
Zbog kompleksnosti i obima zahvata na obnovi i rekonstrukciji ovog iznimnog djela barokne arhitekture, a kako bi se skratilo vrijeme potrebno za realizaciju obnove i rekonstrukcije, odlučeno je u periodu pripreme i izrade projektne dokumentacije pristupiti i izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova, neovisnih o budućoj rekonstrukciji, rekao je Obersnel.

Budući da će radovi obnove trajati duže nego pretpostavljeni građevinski radovi kojim će se zgrada privesti svrsi, Grad Rijeka je po provedenom otvorenom postupku javne nabave koncem 2008. zaključio okvirni sporazum s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova u naredne četiri godine.
Tako je danas u prostorima Palače šećerane potpisan prvi od niza ugovora kojim će biti obuhvaćeno izvođenje dijela konzervatorsko-restauratorskih radova u pojedinim prostorijama drugog kata. Riječ je o radovima na zidnom osliku u prostorijama 21 i 22, rad na štukaturi stropa u sobi 13,  te rad na trima kalijevim pećima. Radovi vrijedni 1.570.488,00 kn financiraju se sredstvima spomeničke rente.

Također ovom prilikom predstavljeni su i rezultati rada na pripremnim radovima za početak ovih konzervatorsko-restauratorskih radova, započetih 5. prosinca 2008. godine, a realiziranih inicijalnim sredstvima Ministarstva kulture u protekloj godini.
Na inicijativu Grada Rijeke, Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba je 2003. godine, započeo opsežna istraživanja, koja su obuhvatila cijeli niz aktivnosti: povijesna i arhivska istraživanja, ispitivanja fizičkih stanja i statike zgrade, konzervatorsko-restauratorska istraživanja arhitektonskih elemenata, štuko dekoracije, zidnih slika, obojenja prostorija, kaljevih peći, keramike, stolarije, kamena i metala.
Provedenim istraživanjima značajno su revalorizirane iznimne spomeničke vrijednosti palače šećerane, a rezultati predstavljaju podlogu za buduću obnovu izvornih vrijednosti građevine i njezine bogate opreme.
Po provedenim istraživanjima Hrvatski restauratorski zavod, Služba za nepokretnu baštinu, izradio je Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, kojim se prikazuju rezultati istraživanja i prijedlozi smjernica za obnovu.

Temeljem navedenog Eborata Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci donijelo je rješenje, kojim se zgradi utvrđuje reprezentativna, javna, kulturna i protokolarna namjena. Za dio zgrade, odnosno za dva bočna prostora visine prizemlja i mezzanina, istim rješenjem, dopuštena je poslovna namjena.

U travnju 2008. godine prezentirana je prva knjiga u ediciji Grada Rijeke pod nazivom Palača šećerane u Rijeci, autora Krasanke Majer i Petra Puhmajera. Knjiga nas upoznaje sa složenim procesom obnove ovog kulturnog dobra i važnošću njegova istraživanja i dokumentiranja te o spoznajama arhitektonskih i umjetničkih karakteristika zgrade i vrijednosti koju ima u građevnom fundusu hrvatske kulturne baštine.

Od 2004. godine Grad Rijeka izrađuje Program zaštite i očuvanja upravne zgrade za svaku narednu godinu i prijavljuje ga za sufinanciranje Ministarstva kulture Republike Hrvatske u sklopu godišnjih Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske – Programi sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je, na temelju navedenog prijedloga programa Grada Rijeke od 2004. godine do sada sufinanciralo njegovu provedbu u iznosu od 1.400.000,00 kn dok je u 2009. godini u državnom proračunu osiguralo 500.000,00 kn.

Nadalje, u ovoj godini slijedi i izrada projektne dokumentacije prema rješenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske o namjeni Upravne zgrade šećerane. Kako bi se dobilo najprihvatljivije arhitektonsko rješenje rekonstrukcije zgrade u pripremi je arhitektonski natječaj koji će Grad Rijeka u suradnji s Društvom arhitekata Rijeka objaviti sredinom ove godine. Na osnovu idejnog rješenja koje od strane Ocjenjivačkog suda bude odabrano kao najbolje, početkom sljedeće godine započet će s izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju Palače Šećerane.