Vijeće Mjesnog odbora Gornji Zamet poziva građane s područja MO da u razdoblju od 3. veljače 2018. do 3. ožujka 2018., dostave svoje prijedloge radova i/ili postavljanja prometne opreme i prometnih rješenja, kojima bi se, prema njihovom mišljenju, povećala sigurnost na prometnicama na području Gornjeg Zameta.

Riječ je o projektu podizanja razine sigurnosti na prometnicama na području MO, kojeg Vijeće Mjesnog odbora provodi u suradnji i uz stručno vodstvo i koordinaciju s TD “Rijeka promet” i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. 

Projekt se financira iz sredstava komunalnih prioriteta MO za 2018. godinu.
Projekt se financira iz sredstava komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet, a provodi se

Iz sredstava komunalnih prioriteta za ovu namjenu može se financirati:

 • ucrtavanje novih i kvalitetnije obilježavanje postojećih pješačkih prijelaza
 • ucrtavanje i obnova horizontalne prometne signalizacije, uključujući ucrtavanje
  parkirnih mjesta, mjesta za dostavu, horizontalne oznake zabrane parkiranja i sl.
 • postava vertikalne prometne signalizacije i druge prometne opreme (prometni
  znakovi, putokazi, prometna ogledala, stupići i sl.)
 • ugradnja usporivača prometa („ležeći policajci“ i vibro trake)
 • izrada idejnih i tehničkih rješenja za preregulaciju prometa
 • drugi zahvati kojima se može utjecati na sigurnost vozača i pješaka a koji ne
  zahtijevaju pribavljanje lokacijskih ili građevinskih dozvola, otkup zemljišta i slično

Pozivaju se svi građani Mjesnog odbora Gornji Zamet da predlože zahvate koji bi po
njihovom mišljenju poboljšali sigurnost na prometnicama MO te da ih dostave:

Uz prijedlog bi trebalo dati i kratko obrazloženje, odnosno što precizniju lokaciju na koju se prijedlog odnosi te po potrebi i mogućnosti i fotografiju lokacije.

Ovaj javni poziv otvoren je od 3.veljače 2018. do 3.ožujka 2018.

Sve pristigle prijedloge obradit će stručne službe „Rijeka prometa“ i Odjela gradske
uprave za komunalni sustav, nakon čega će Vijeće MO Gornji Zamet u suradnji s navedenim partnerima utvrditi prioritete rješavanja u 2018. godini, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni na web stranicama Mjesnog odbora.

Za eventualne detaljnije informacije možete se obratiti na e-mail: mo.gornji-zamet@rijeka.hr, odnosno na telefone: +385 51 401 871; +385 51 209 370.