INA Maziva Rijeka predstavila je u četvrtak 12. prosinca automatsku postaju za kontinuirano mjerenje kakvoće zraka na Mlaki, koja predstavlja jedan od projekata predviđenih Programom mjera za smanjivanje onečišćavanja zraka na području INA Maziva Rijeka.

Program su prošle godine prihvatili Grad Rijeka i INA Maziva Rijeka. Ova postaja prva je od četiri projekta koje INA Maziva Rijeka, prema programu, mora napraviti kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u gradu. Mjerna postaja je smještena u Trogirskoj ulici na Turniću i vrijedna je 120 tisuća dolara.

Predstavljanje postaje za mjerenje zrakaNa predstavljanju postaje bili su direktor INA Maziva Rijeka Boris Barković, gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnik gradskog odjela za urbanizam i ekologiju Milorad milošević,predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, te drugi. Gradonačelnik je kazao da će se Programom koji će provesti INA Maziva Rijeka, a koji je sveukupno vrijedan 4,2 milijuna američkih dolara, poboljšati kvaliteta zraka u Rijeci.

Svake tri minute ova postaja prikuplja podatke o koncentraciji onečišćavača u atmosferi, a podaci iz postaje kompjuterski se prenose do centra u rafineriji. Ako se zabilježi porast onečišćenja, INA Maziva Rijeka može reagirati vrlo brzo, kazali su čelnici INA-e.

Jednogodišnje mjerenje pokazat će kakva je kvaliteta zraka na Mlaki. Za sada su koncentracije onečišćujućih tvari ispod graničkih vrijednosti onečišćenja, pokazala su mjerenja Zavoda za javno zdravstvo.