Proračun Grada Rijeke u 2010. godini ostvaren je u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, a rashodi u iznosu 858.255.823,75 kuna ili 95,2% godišnjeg plana, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna, stoji u izvješću o ostvarenju proračuna, prihvaćenom na današnjem kolegiju gradonačelnika koje je upućeno na Gradsko vijeće.

Manjku iz 2010. godine pridodaje se manjak iz 2009. godine u iznosu od 48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 96.363.931,40 kuna. Manjak će se nadoknaditi iz proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, što će, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, imati za posljedicu smanjivanje planiranih rashoda u ovoj godini i utjecati na realizaciju dijela zacrtanih programa i projekata.

Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje prihoda proračuna u 2009. i 2010. godini. Pojedine vrste prihoda ostvarene su u znatno manjim iznosima od očekivanih što je kao posljedicu imalo ostvarenje manjka prihoda u 2009. godini, a također i u 2010. godini. Dodatna nepovoljna okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine, zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se odrazilo na prihode proračuna općina, gradova i županija. Nadalje, smanjena su i sredstva za decentralizaciju školstva, prihodi od poreza na promet nekretninama, a zbog krize, smanjen je i interes za gradska zemljišta i kupovinu prava građenja. Sukladno planiranom, odnosno od 95 do 97%, ostvareni su prihodi koji su u direktnoj nadležnosti Grada, kao što su komunalna naknada ili gradski porezi.

“Iako smo rebalansom proračuna za 2010. godinu smanjili plan rashoda za 60 milijuna kuna, smanjujući na svim stavkama, osim na socijalnom programu i stavkama koje direktno utječu na standard građana, u 2010. godini rashodi su bili veći od prihoda za 47,6 milijuna kuna. Za razliku od države, gradovi i županije nemaju mogućnost zaduživanja za tekuće poslovanje, što smo predlagali kao privremenu mjeru u ovim kriznim vremenima,” kazao je Obersnel, napominjući da su, unatoč složenoj situaciji, tijekom cijele 2010. godine vrijedile mjere podrške poduzetnicima, čime se Grad svjesno odrekao prihoda od oko 20 milijuna kuna.

Unatoč teškoj financijskoj situaciji, Grad Rijeka redovno izvršava sve svoje obveze po pitanju otplate obveznica i drugih oblika zaduživanja, obveze prema zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima te prema odluci o socijalnom programu.

53. gradonačelnikov kolegij svibanj 2011.Na kolegiju su usvojena i druga izvješća vezana uz ostvarenje proračuna za 2010. godinu, i to Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji je realiziran s 45.165.154,37 kn, što je 70,2% planiranih sredstava, potom Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, koji je ostvaren s 69.526.594,52 kn ili 91,2%. Od plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora realizirano je 11.539.200,90 kn ili 83,9%, u što ulaze i prijelazni radovi iz 2009. godine.

Ugovor za financiranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Marišćina”
Prihvaćen je Ugovor za financiranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Marišćina”. Projekt je vrijedan 49,3 milijuna eura, od čega će se 45% financirati iz IPA predpristupnog fonda Europske unije, 22% iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 33% osigurat će iz sredstava Ekoplusa, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, Grad Rijeka je od 2001. – 2010. godine u projektu Marišćine sudjelovao na različite načine, pa je tako u sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplusa uloženo 6,8 milijuna kuna, u sufinanciranje izgradnje Županijskog centra 17,8 milijuna kuna, a u sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog sustava 18,7 milijuna kuna. Ukupno dosadašnje ulaganje Grada Rijeke u projekt Županijskog centra iznosi gotovo 97 milijuna kuna, koji će uz ulaganja u treću fazu prometnice i učešće u izgradnji centra za gospodarenje Marišćina od 3 milijuna eura, na kraju iznositi oko 130 milijuna kuna.

Kako je kazao direktor Ekoplusa Dušan Šćulac, interes za natječaj za izbor izvođača radova je velik. S obzirom na to da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja, odnosno Vlada je dopustila ulaz u posjed i kod onih privatnih vlasnika s kojima Ekoplus nije postigao dogovor, radovi mogu započeti nakon provedenog natječaja.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je obveza Grada Rijeke i sanacija odlagališta otpada Viševac te podsjetio kako će Grad Rijeka i Čistoća na Marišćini urediti i prostor koji će poslužiti za odlaganje otpada u vremenu između zatvaranja Viševca i otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom, dakle na vrijeme od 2 do 2,5 godine. “Nema nikakve opasnosti da će doći do nemogućnosti odlaganja otpada – Rijeka neće postati Napulj,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Rezidencijalni program Kamov
U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov od 1. lipnja do 31. srpnja u Rijeci će boraviti Mary Simpson, umjetnica koja stvara u sklopu projekta Eastern European Residency Exchange Instituta za istraživanje avangarde, dok će od 1. do 31. svibnja 2012. godine u redizensu boraviti sarajevski pisac Željko Ivanković.

“Sajam mogućnosti”
Grad Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska nastavljaju suradnju u projektu “Zajedno više možemo”, primarnoj prevenciji zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, namijenjenoj učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Tako će se u utorak, 24. svibnja održati “Sajam mogućnosti”, s ciljem upoznavanje učenika s različitim izvanškolskim sadržajima kako bi sami mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

53. gradonačelnikov kolegij svibanj 2011.Lista prioriteta za davanje stanova u najam
U petak, 20. svibnja bit će objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na Listu prioriteta za davanje stanova u najam. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, očekuje se da procedura sastavljanja nove Liste mogla završiti u prosincu.

Prihvaćeno je izvješće o provođenju mjera zaštite od požara na području grada Rijeke za 2010. godinu te usvojeni sve odluke vezane uz zaštitu od požara u 2011. godini.

Gradskom vijeću predloženo je da se za ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Rijeka za predstojeće četverogodišnje razdoblje imenuje dosadašnja ravnateljica Gordana Rena.

Prihvaćen je ponovni zahtjev trgovačkog društva 3. MAJ Motori i dizalice za odgodu dospijeća plaćanja duga komunalne naknade. Kako je kazala pročelnica Miličević, ta tvrtka gradskom proračunu duguje 9,9 milijuna kuna uz 6,1 milijuna kuna uvjetno otpisanih kamata, a do sada je uplaćeno samo 100 tisuća kuna. No, uvažavajući tešku financijsku situaciju i otkazane narudžbe, Grad Rijeka je odlučio produljiti rok za obročno plaćanje komunalne naknade, ali uz uvjet redovnog podmirenja ugovorenih obroka i tekućeg, mjesečnog zaduženja komunalne naknade te uz napomenu da će Grad tražiti odgovarajuća sredstva za osiguranje plaćanja duga.

Iz sredstava proračunske zalihe za 2011. godinu izdvojit će se 100 tisuća kuna za sufinanciranje uređenja prostora i nabave opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, kao i 250 tisuća kuna za podmirenje troškova nepredviđenih troškova nastalih u sklopu nastupa Hrvatske na Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji. Zbog problema s plovećim paviljonom, s 3. maju kompenzirat će se, na račun dugova, 188 tisuća kuna, dok će se 69 tisuća kuna platiti Jadranskom pomorskom servisu.