Vijeće MO Luka do 25. studenog 2020. zaprima prijave predškolske djece s područja mjesnog odbora za program Djeda Mraza.

Prijave se zaprimaju telefonom na broj 209-915 ili e-poštom na adresu mo.luka@rijeka.hr.
O datumu i terminu programa prijavljena djeca biti će obaviještena pisanim putem.
(D.M.)