Vijeće MO Pehlin do 11. prosinca 2020. zaprima prijave predškolske djece s područja mjesnog odbora za program dočeka djeda Božićnjaka.

Djecu možete prijaviti na tel. 051 269 617 ili e-poštom na adresu: mo.pehlin@rijeka.hr. Po zaključenim prijavama, prijavljeni će biti naknadno informirani o mjestu, vremenu i načinu organiziranja dočeka Djeda.