Vijeće Mjesnog odbora Svilno organizira Doček Svetog Nikole za djecu predškolskog uzrasta s prebivalištem na području MO Svilno.

Prijave se zaprimaju ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9,00 do 15,00 sati na broj telefona 252 298 na e-mail: mo.svilno@rijeka.hr ili porukom u poštanskom sandučiću Mjesnog odbora, Svilno 82.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime djeteta, datum rođenja i adresu na kojoj je prijavljeno.

Prijave se zaprimaju do 22.11.2019. godine