Pozivaju se roditelji djece predškolske dobi sa područja MO Svilno da prijave svoju djecu za svečani Doček Svetog Nikole.

Djecu možete prijaviti radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,30 do 15,00 sati na brojeve telefona +385 51 252 298 i +385 91 228 9259 ili na mail: mo.svilno@rijeka.hr

Prijave se zaprimaju do 23.11.2017.