Vijeće MO Svilno do 23.11.2020. zaprima prijave predškolske djece s područja mjesnog odbora za program Svetog Nikole.

Za djecu će se organizirati slatki poklon paketi. Roditelji će biti obaviješteni o načinu preuzimanja istih.

Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila: mo.svilno@rijeka.hr i telefonski na broj: 091/2289259 u uredovno radno vrijeme tajništva od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati.