Tijekom 2013. godine provedeno je 36 mjera iz Akcijskog programa za mlade Grada Rijeke, što predstavlja 83,7% svih mjera, za što je iz proračuna izdvojeno gotovo 8 milijuna kuna, stoji u izvješću usvojenom na gradonačelnikovom kolegiju. Prihvaćen je i zaključak o organizaciji manifestacije “Homo si teć” te o dodjeli prvih stipendija za književne stvaraoce.

Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke sveobuhvatan je dokument kojemu je cilj unaprjeđenje ukupnih aktivnosti jedinice lokalne samouprave te ustanova i organizacija koje svojim djelokrugom i nadležnostima pridonose rješavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života. U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene mjere i aktivnosti, a odnose se na osobe u dobi od 15 do 30 godina. U sveukupno 8 područja djelovanja (obrazovanje i informatizacija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna politika; zdravstvena zaštita; kultura; aktivno sudjelovanje u društvu; sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje) sadržan je 21 cilj koji sadrži 43 mjere. Izvješće će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Tijekom 2013. godine provedeno je 36 mjera iz Akcijskog programa za mlade Grada Rijeke, što predstavlja 83,7% svih mjera, za što je iz proračuna izdvojeno gotovo 8 milijuna kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, budući da je istekao prošli četverogodišnji Program za mlade, pokreće se izrada novog u suradnji sa Savjetom mladih Grada Rijeke.

18. izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Homo si teć
Prihvaćen je zaključak o organizaciji 18. po redu sportsko-rekreativne manifestacije “Homo si teć”, koja će se u suradnji s Riječkim sportskim savezom, Primorsko-goranskom županijom i Novim listom održati 26. i 27. travnja. Ovogodišnje izdanje prošireno je i prezentacijom sportova prvog dana manifestacije, dok će se drugog dana održati tradicionalna utrka Homo si teć, Riječki polumaraton te “Dm baby bonus cup” i “Hendi kup”, odnosno utrka za predškolce i osobe s invaliditetom.

Dodjela potpora književnom stvaralaštvu za godinu 2014.
Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke nakon po prvi put provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva Kristini Posilović, Luki Murini i Igoru Belešu dodijeljene su tromjesečne potpore po 15 tisuća kuna bruto. Radi se o pilot-projektu, koji je Odjel za kulturu odlučio pokrenuti prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

23. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

Unaprjeđenje modela upravljanja Rezidencijalnim programom Kamov
U 2015. godini doći će do unaprjeđenja modela upravljanja Rezidencijalnim programom Kamov, koji se odnosi na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Od pokretanja 2011. godine do danas u Rezidensu je boravilo 45 umjetnika u organizaciji 15 organizatora.

Program ima ustrojenu službenu dvojezičnu Internet stranicu, kojom se redovito najavljuju gosti i vezana događanja, a moguća je prijava programa. U 2013. godini program je infrastrukturno ojačan uređenjem produkcijsko-prezentacijskog prostora od oko 150 m2 u Križanićevoj ulici.

Kako je najavio pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, u budućnosti se planira programsko širenje na glazbu, dramsku umjetnosti, ples i pokret, osposobljavanje novog stana u Zagrebačkoj ulici te ustrojavanje novog modela upravljanja u suradnji s gradskim ustanovama kulture i dionicima nezavisne kulturne scene.
“Novi mode upravljanja unaprijedit će funkcioniranje Rezidencijalnog programa na način da će on dobiti mogućnost intenzivnijeg povezivanja sa sličnim programima u regiji i šire te će imati lakši pristup raznorodnim izvorima financiranja,” kazao je pročelnik Šarar.

Grad Rijeka u najvećoj ekološkoj akciji čišćenja voda
Grad Rijeka će i ove godine, treći put zaredom, podržati najveću ekološke akcije čišćenja podmorja, rijeka i jezera diljem Hrvatske koju će udruga Udruga GUWAA u partnerstvu s Fondacijom Princa Alberta II od Monaca provesti 7. lipnja u 15 hrvatskih gradova. Grad Rijeka će akciju poduprijeti sa 7 tisuća kuna.

Natječaj za organizaciju cvjetnih manifestacija
S ciljem unapređenja kvalitete cvjetnih manifestacija, koje se u Rijeci već tradicionalno odvijaju tijekom svibnja i rujna, Grad Rijeka će raspisati javni natječaj za korištenje javnih površina za organiziranje cvjetnih manifestacija sa prigodnom prodajom i postavu montažnih objekata te programa edukacije, ekologije, hortikulture i kulturnih susreta na trogodišnje razdoblje. Definiraju li se događanja na dulji rok, pojašnjavaju u Odjelu za poduzetništvo, izabranom ponuditelju omogućit će se veća sigurnost, što je ujedno preduvjet za značajna ulaganja, osobito u programskom dijelu.

23. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

Zakup javnih površina tijekom predizborne kampanje za EU parlament
Donesen je zaključak kojim se regulira korištenje javnih površina, predmeta za oglašavanje i druge imovine u vlasništvu Grada za vrijeme izborne promidžbe za članove u Europ
ski parlament iz Republike, koja će trajati od 7. travnja do 23. svibnja. Kao i prilikom prethodnih izbornih kampanja, radi jamstva da će stranke i nezavisni kandidati nakon izbora ukloniti reklamne panoe i plakate, morat će položiti 4 tisuća kuna, budući se procjenjuje da je taj iznos dovoljan za uklanjanje panoa i plakata. Novina je u tome da će Grad Rijeka, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i zborne promidžbe, strankama i nezavisnim kandidatima naplatiti korištenje trgova za održavanje predizbornih skupova te korištenje Korza za postavu štandova. Korištenje javne površine naplaćivat će se u iznosima određenim gradskom Odluci o davanju na korištenje javnih površina o drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. Također, gradonačelnik je zaključio i da se utvrđeni iznos naknade za korištenje štandova u vlasništvu Grada neće naplaćiv
ati po danu korištenja, kako stoji u prijedlogu zaključka, nego tjedno.

Iako je gradonačelnik Obersnel usvojio predloženi zaključak, Grad Rijeka će se obratiti Državnom izbornom povjerenstvu s upitom o potrebi da se strankama i nezavisnim kandidatima naplaćuje korištenje javnih površina tijekom predizborne promidžbe.