Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava zakupnike i korisnike poslovnih prostora da su računi za zakupninu za siječanj 2020. godine otpremljeni s današnjim danom, radi prelaska na novi način fakturiranja.

Obavještavaju se zakupnici i korisnici poslovnih prostora Grada Rijeke da su računi za zakupninu, odnosno računi naknade za korištenje poslovnih prostora za mjesec siječanj 2020. godine otpremljeni dana 13. siječnja 2020. godine radi prelaska na novi način fakturiranja te da isti dospijevaju 24. siječnja 2020. godine.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Skip to content