Zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan sa suradnicima održala je sastanak s relevantnim dionicima na temu realizacije projekta Talent centra u Rijeci.

Na sastanku su, pored predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade na čelu s pročelnicom Ivom Erceg, bili su prisutni i predstavnici Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci, Doma mladih Rijeka i Rijeka sporta.

Radni sastanak bila je prilika za razmjenu ideja i mišljenja te razradu strategije kojom bi se podržao razvoj i na koncu realizirao projekt Talent centra u Rijeci.

Prvi radni sastanak na temu Talent centra

Sastanak je vodila zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan sa suradnicima

Naime, Grad Rijeka započeo je s pripremama za implementaciju projekta Talent centra u Rijeci, koji predstavlja još jedan iskorak u segmentu pružanja adekvatnih temelja za razvoj i budućnost djece i mladih kroz profesionalnu orijentaciju i savjetovanje.

Na ovaj način, mladi ljudi imat će prilike na jednom mjestu pronaći korisne informacije o daljnjem profesionalnom razvoju, koje će im zasigurno olakšati donošenje odluka o budućnosti, ali i omogućiti lakše postavljanje realnih ciljeva u karijeri, na temelju svojih interesa, vještina i sposobnosti.

Istovremeno,  takav projekt, osim mladim ljudima, omogućit će uvid i biti od velike koristi samim obrazovnim institucijama, obrtničkim i gospodarskim komorama i drugim subjektima, koje će, na rezultatima ovog projekta i kontinuiranom priljevu relevantnih parametara, imati prilike identificirati i postaviti temelje za daljnji razvoj regije.

Prvi radni sastanak na temu Talent centra

Radni sastanak na temu Talent centra

Potporu ovom za Rijeku važnom projektu, pružila je i Štajerska gospodarska komora, koja već godinama uspješno vodi i unapređuje Talent centar u Grazu, jedinstven u Austriji, a koji su predstavnici Grada Rijeke posjetili u dva navrata. Cilj ove suradnje jest poboljšati kvalitetu Talent centra uz prilagodbu regionalnom kontekstu Rijeke, točnije hrvatskom jeziku i tržištu rada.

Talent centar u Rijeci planira se urediti u sklopu zgrade ExportDrva, odnosno u sklopu prenamjene bivše industrijske zgrade u središtu Grada Rijeke u višenamjenski prostor namijenjen za sajamske i kongresne aktivnosti te održavanje događanja u funkciji razvoja turizma i podrške poduzetništvu. Projekt prenamjene financirat će se iz sredstava europskih fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, kao jedan od projekata previđenih Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine.