Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat organizira sastanak s predstavnicima nadležnih službi ViK-a, vezano za radove na zamjeni i rekonstrukciji kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda na području Trsata.

Sastanak će se održati u ponedjeljak, 5. ožujka 2018. godine, s početkom u 16 i 30 sati u prostorijama mjesnog odbora Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A.

Svi zainteresirani svoj dolazak mogu najaviti e-mailom na adresu: mo.grad-trsat@rijeka.hr, telefonskim putem na broj tel. +385 51 209-937 ili osobno u uredovno vrijeme tajništva.