U utorak 14. srpnja 2015. g. započet će radovi na uređenju bankine u Ulici Grobnička cesta. Riječ je o zahvatu iz Programa prioriteta MO Orehovica. Radovi će se odvijati sa sjeverne strane prometnice i pratiti pravcem dijelove postojeće bankine u dužini od 355 m.

Izvođač radova je tvrtka Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke. Vozače upozoravamo da se u zoni gradilišta kreću smanjenom brzinom uz pojačane mjere opreza te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Ugovorena vrijednost radova je 426.072,50 kn sa PDV-om, a rok završetka radova je 60 kalendarskih dana. Odgovorna osoba zadužena za nadzor i praćenje izvođenje predmetnih radova je referent za prometnice Rijeka prometa Leo Kurilić.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač će postaviti prometnu signalizaciju u svezi preregulacije prometa sukladno projektu preregulacije prometa izrađen po Službi prometa Rijeka prometa, odobren od strane upravitelja ceste Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka i po Rješenju grada Rijeke, OGU za komunalni sustav.