Iz sredstava komunalnih prioriteta u proteklom je razdoblju na području MO Drenova saniran kolnik na raskrižju Ulica Ivana Žorža i Braće Hlača.

Saniran je i kolnik duž Žminjske ulice te u većem dijelu uređeno parkiralište kraj Osnovne škole Fran Franković. Izgrađeno je i novo stepenište u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 na spoju s Ulicom Severinska. Realizacija ostalih planiranih stavaka očekuje se u narednom periodu, nakon ugovaranja radova s izvođačima.