Na temelju odredbe članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo objavljuje

Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora
Brajda-Dolac

Na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac koji su održani dana 2. prosinca 2018. godine

  • na području Mjesnog odbora Brajda-Dolac ima ukupno 3530 birača,
  • glasovalo je 298 birača,
  • važećih glasačkih listića bilo je 295,
  • nevažećih glasačkih listića bilo je 3.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Brajda-Dolac:

Redni broj

 

KANDIDACIJSKA LISTA

 

broj glasova

broj

mjesta

1.

AKCIJA MLADIH – AM   

HELENA PEHOVAC BARIČEVIĆ – nositeljica liste

47 1
2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

IGOR SUŠIĆ – nositelj liste

121 3
3.

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

DOMAGOJ ČAPKO – nositelj liste

10 0
4.

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

ŽELJKO ČOP – nositelj liste

37 0
5.

LISTA ZA RIJEKU – RI

DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS

DANILO ĐAKOVIĆ – nositelj liste

8 0
6.

NEZAVISNA LISTA BURA – BURA

MIROSLAV ŽIVAKOVIĆ – nositelj liste

8 0
7.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

GORDANA ŠOPIĆ – nositeljica liste

64 1

U Vijeće Mjesnog odbora BRAJDA-DOLAC, izabrani su:

 s kandidacijske liste:
AKCIJA MLADIH – AM
HELENA PEHOVAC BARIČEVIĆ – nositeljica liste

  1. HELENA PEHOVAC BARIČEVIĆ

s kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
IGOR SUŠIĆ – nositelj liste

  1. IGOR SUŠIĆ
  2. TONI GJUGJA
  3. IVA SUŠIĆ

s kandidacijske liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
GORDANA ŠOPIĆ – nositeljica liste

  1.  GORDANA ŠOPIĆ

Predsjednik
Marijan Vundać, v.r.