Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira posebna dežurstva u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u svim velikim hrvatskim gradovima, pa tako i u Rijeci. Dežurna ambulanta za djecu u Rijeci nalazi se na adresi Cambierieva 7 već dugi niz godina.

Propisano radno vrijeme svih dežurnih ordinacija je subotom od 15 do 20 sati, te nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati. Kako bi pedijatri djeci bili dostupni i subotom ujutro (od 7 do 15 sati), Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb od 2015. godine financira dežurstvo u tom terminu. Za tu je namjenu i ove godine u gradskom proračunu osigurano 40 tisuća kuna. Cijena tih dežustava jednaka je cijeni koja je ugovorena s HZZO-om u propisano radno vrijeme (subota poslijepodne i nedjelja).