Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj posljednjoj sjednici u ovom mandatnom sazivu usvojilo je Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. i prihvatilo kandidaturu Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Rijeke za 2012. godinu

Prema izvješću kojeg je iznijela Senka Šubat, načelnica PU Primorsko-goranske, u svakom segmentu kriminaliteta, ali i počinjenih prekršaja zabilježen je pad u odnosu na prethodnu godinu. Smanjen je broj kaznenih djela, broj prometnih nesreća i teško stradalih sudionika u prometu. Izvrsni rezultati očituju se u otkrivanju stope počinitelja kaznenih djela koja je na razini od 72%. Povećanje je zabilježeno jedino u broju počinjenih prekršaja i to narušavanja javnog reda i mira. Dobri rezultati postignuti su zajedničkim djelovanjem policije i lokalne zajednice kroz različite preventivne akcije i programe. Upravo zato, nastavit će se preventivnim programima u odgojno-obrazovnim ustanovama, pojačat će se suradnja sa građanima s kojima se želi postići partnerski odnos.

Prema izvješću kojeg je iznijela Senka Šubat, načelnica PU Primorsko-goranske, u svakom segmentu kriminaliteta, ali i počinjenih prekršaja zabilježen je pad u odnosu na prethodnu godinu.

Prema izvješću načelnice Senke Šubat, u svakom segmentu kriminaliteta i prekršaja zabilježen je pad.

Šubat je naglasila da je suradnja s građanima izuzetno važna te pozvala sve koji imaju neugodna iskustva u remećenju mira, reda i sigurnosti da se slobodno jave u PU. Prioriteti policije će i dalje biti suzbijanje kriminaliteta i organiziranog kriminala, sprječavanje zlouporabe droga i nasilja među mladima, a posebno prevencija. Intenzivirat će se i rad Vijeća za suzbijanje kriminaliteta, a većoj sigurnosti građana doprinijet će i Centar za prevenciju u Ulici Dolac, kojeg će Grad Rijeka i Policijska uprava Primorsko-goranska zajednički uskoro staviti u funkciju, u kojem će građani na jednom mjestu moći dobiti sve informacije vezane uz sigurnost te savjete kako zaštiti svoju imovinu.

Vijećnici su tijekom rasprave izrazili želju za povećanjem broja kontakt policajaca te povećanjem preventivnih akcija usmjerenih na sigurnost starijih osoba. Stanje sigurnosti u gradu Rijeci ocjenjeno je zadovoljavajućim, a postignuti visok sigurnosni standard je dobar temelj da se u suradnji s PU Primorsko-goranskom zajednički djeluje u ovoj i u sljedećim godinama, kako bi se takav pozitivni trend zadržao i poboljšao.

Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020.

Kako je pojasnio pročelnik Ivan Šarar, Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. dokument je koji je bilo potrebno usvojiti kako bi se Grad mogao okrenuti EU fondovima, čije je djelotvorno korištenje preduvjet za ostvarenje ciljeva Strategije. Stoga se i strateško razdoblje planiranja podudara se razdobljem financijske perspektive Europske unije (2014.-2020.).
Dokument obuhvaća razdoblje od sedam godina i jasno definira kulturnu politiku Grada Rijeke kako bi se potaknuo brži kulturni razvitak, izmijenio sustav financiranja kulturnih djelatnosti iz proračuna Grada Rijeke. Europska komisija 2012. izabrala je Hrvatsku i Irsku kao zemlje u kojima će dva grada biti proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine, a kandidatura Grada Rijeke za ovaj prestižni naslov jedno je uporišta same Strategije.

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima

Strategija ima prioritete koji obuhvaćaju projekte unutar kompleksa tvornice Benčić, reformu kojom će se HNK-u omogućiti upravljanje HKD-om, kandidiranje Rijeke za europsku prijestolnicu kulture te općenito novu koncepciju upravljanja gradskim prostorima od strane nezavisne kulturne scene. Pročelnik Šarar je izdvojio projekt Benčić, gdje će se zaštiti industrijska baština i udomiti tri gradske ustanove te stvoriti svojevrsni kulturni centar, i naglasio promjenu uloge Grada u kontekstu upravljanja objektima kulture. Primjer za to je Art-kino Croatia koje je preraslo u ustanovu, a namjera je prepustiti HKD Sušaku na upravljanje HNK Ivana pl. Zajca te prepustiti prostore Filodrammatice, Hartere i Palacha na upravljanje studentima, odnosno nezavisnoj kulturnoj sceni.

Vijećnici HDZ-a su predlaganje takve strategije na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu ocijenili licemjernim, smatrajući da je takva strategija trebala biti ponuđena na prvoj sjednici novog saziva Gradskog vijeća. kako je naglasio vijećnik Burić, Strategija nema financijski okvir, a kroz nju se kao potreba Grada provlači i kupnja zgrade Teatra Fenice.

Gradonačelnik je na kritike oporbe kazao kako vijećnici HDZ-a, kada je u pitanju Teatro Fenice, zaboravljaju kako je Fond za privatizaciju kojem je na čelu bio član HDZ-a, prodao zgradu koja je u naravi trebala postati vlasništvo Grada, ali je lošom pretvorbom prešla u ruke privatnika pa će je sada Grad morati kupovati natrag.

Kandidatura Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine

Marko Filipović, Lidija Flas

Istaknuta kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine

S obzirom na to da su Hrvatska i Irska određene kao zemlje iz kojih će dva grada biti proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020., gradonačelnik je podržao inicijativu o isticanju kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Ministarstvo kulture iduće godine raspisuje natječaj za gradove kandidate u Hrvatskoj, a Europska komisija će o tome odlučiti 2016. godine. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, Rijeka svojom kulturnom i industrijskom baštinom i multikulturalnošću ima veliki potencijal. “Neovisno o tome hoćemo li 2020. biti europska prijestolnica kulture ili ne, sama kandidatura će mobilizirati sve kulturne čimbenike na pripremi čitavog niza aktivnosti, potaknuti kulturne veze, promovirati multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Projekt Europske prijestolnice kulture prilika je ujedno za urbanu obnovu i povećanje međunarodnog prepoznatljivosti grada. Osim svoje povijesti i kulturnog nasljeđa obilježenog raznim europskim utjecajima, Rijeka će svoj program temeljiti na suradnji čitavog kulturnog sektora u gradu, regiji i šire, na naglašavanju bogatstva kulturne različitosti u Europi i zajedničkih aspekata europskih kultura te na poveznicama s Europom i europskim identitetom”, poručio je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) je rekao da se radi o gradonačelnikovoj stranačkoj izbornoj promidžbi, a ne o konkretnom programu, stoga će zbog uskrate javne rasprave o kandidaturi, za koju drži da je trebala biti provedena i nedostatka konsenzusa stranaka HDZ biti suzdržan. Gradonačelnika je prozvao nesposobnim jer nije uspio dobiti organizaciju Mediteranskih igara.

Ernest Cukrov (ARS) je podsjetio na kulturna postignuća koja je Rijeka imala u povijesti i smatra kako će kandidatura pomoći da se Rijeci vratio dio nekadašnjeg kulturnog dostojanstva. Isticanje kandidature je odlična prilika za sve bez obzira tko će biti na vlasti u narednom mandatu. Danko Švorinić (Lista za Ri) je kazao kako nije protiv kandidature, no u prijedlogu nema strukture troškova i procjene koštanja, a poziv za isticanje kandidature još nije niti raspisan, pa ne vidi razloga zašto se s ovim požuruje na zadnjoj sjednici Vijeća. Tomislava Zečević Pedić (HDZ) je rekla da nije pravo vrijeme za isticanje kandidature, već da to treba napraviti za godinu dana.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je jedan od uvjeta isticanja kandidature upravo postojanje Kulturne strategije, pa se zato nije niti moglo prije raspravljati o kandidaturi. “Što se tiče Mediteranskih igara, sve ono što smo planirali napraviti za Mediteranske igre smo i napravili. Kamo sreće da kroz kandidaturu za prijestolnicu kulture realiziramo sve ono što smo planirali do 2020.”, kazao je gradonačelnik.

Koncesija za gospodarsko korištenje plaže Ploče

Gradsko vijeće donijelo je odluku da se koncesija plaže Ploče na rok od pet godina dodijeli tvrtki Hemingway bar d.o.o. Stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 138.000 kuna godišnje, a promjenjivi dio 3,2% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području. Koncesionar bi već ove ljetne sezone mogao početi s obavljanjem predviđenih djelatnosti.

36. sjednica Gradskog vijeća 2013.

Osnovana Poduzetnička zona Bodulovo

Nova Odluka o zakupu poslovnog prostora

Vijeće je prihvatilo i novu Odluku o zakupu poslovnog prostora kojom se želi osigurati jedinstveni strogo propisani postupak davanja u zakup poslovnih prostora te dovesti u jednakopravan položaj sve potencijalne zakupnike poslovnog prostora. Prihvaćena je i Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koja omogućuje pravodobniju reakciju na stanje u gospodarskom okruženju kroz politiku zakupnina za određene dijelove grada te određene djelatnosti, novo definiranja zona, novi načina reguliranja osnovnih cijena, novi načina određivanja djelatnosti i izmijenjene procedure davanja u zakup. Istovremeno, predlažu se pojačane mjere osiguranja plaćanja s ciljem učinkovitije naplate proračunskih prihoda te strože reguliranje podzakupa poslovnog prostora s ciljem bolje kontrole stvarnog korištenja poslovnih prostora

Osnovana Poduzetnička zona Bodulovo

Odlukom Gradskog vijeća Rijeka je dobila Poduzetničku zonu Bodulovo koja obuhvaća 52.000 četvornih metara prostora u vlasništvu Grada Rijeke, na području Zameta. Za kupnju prostora već postoji interes poduzetnika. Nova poduzetnička zona omogućit će otvaranje novih radnih mjesta, a kako je naglasio gradonačelnik u relativno kratkom roku ta će zona biti spremna za osnovnu djelatnost.

Prethodna suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži. Riječ je suglasnosti na zaduženje na iznos od 100 mil kuna kojim će se realizirati oko 25 km sustava odvodnje i vodovoda, većim dijelom kanalizacije a manjim vodovoda. Najveći dio, oko 24 km se odnosi na područje grada Rijeke, odnosno zone u kojima se može graditi novi kanalizacijski sustav.
Gradonačelnik Obersnel je ujedno kazao kako se trenutno rade projekti na izgradnji ogranaka kanalizacije i vodovoda vrijedni 13 mil kuna iz sredstava KD Vika i Hrvatskih voda i projekti sustava Jadrana kanalizacije Rijeke i općine Čavle koji su pred realizacijom, vrijedni oko 70 tak milijuna kuna. 90 % iznosa će se vraćati iz sredstava Hrvatskih voda, a 10% iz sredstva KD Vik iz sredstava za razvoj. Što se tiče konkretnog ugovora, konačan tekst ugovora i svi elementi vezani za kredit bit će predočeni Gradskom vijeću kada kredit bude dogovarao. Gradonačelnik je kazao kako se također radi na izradi projektne dokumentacije za mrežu odvodnje vrijednu 100 mil Eura koja bi se trebala graditi sredstvima europskih fondova u razdoblju 2014.-2018., a obuhvatit će izgradnju novog Centralnog pročišćivača odnosno proširenje na biološku fazu.

Mirna Pavlović Vodinelić, Dorotea Pešić Bukovac

Imenovanje članova Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino
Odlukom o osnivanju javne ustanove Art-kino predviđeno je da članovi Upravnog vijeća moraju biti osobe iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika na području audiovizualnih djelatnosti ili kulture koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti radu Upravnog vijeća, pa je Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, za članove Upravnog vijeća te Ustanove, iz reda osnivača imenovalo Martinu Petrović i Velida Đekića. Vijećnici oporbe su negodovali na prijedloge za imenovanje članova Upravnog vijeća Art kina, smatrajući da su i ovom prilikom zakinuti za učešćem u upravljanju gradskim ustanovama.

Izmjene Detaljnih planova

Gradsko vijeće prihvatilo izmjene Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica i stambenog područja Drenova-Bok te izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, kao i provođenje postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela gradske četvrti Pehlin – Rujevica.

Prihvaćena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini kao i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke.