Upravo objavljena studija digitalne spremnosti 20 najvećih hrvatskih gradova, koju je provela konzultantska tvrtka specijalizirana i za unaprjeđenje digitalnog poslovanja Apsolon, pokazala je kako je Grad Rijeka prvak digitaliziranosti usluga i komunikacijske gradskih uprava s građanima u ukupnom poretku, kao i u pojedinačnoj kategoriji.

Studija ne samo da pokazuje trenutno stanje digitalne spremnosti hrvatskih gradova, već može poslužiti i kao temelj za donošenje planova i kontinuirano praćenje napretka gradova u području digitalizirane transformacije gradova.

U svojoj studiji Apsolon je gradove podijelio u tri kategorije – velike (Zagreb,Split, Rijeka, Osijek), srednje (Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula i Karlovac), te manje gradove (Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Kaštela, Samobor, Vinkovci, Koprivnica, Đakovo, Vukovar.)

Pet kriterija

Indeks digitalne spremnosti u Apsolonu osmišljen je kao složeni indeks sastavljen od pet pojedinačnih kriterija – dostupnost kvalitete E-usluga (broj administrativnih usluga i stupanj njihove digitaliziranosti), dostupnost servisnih informacija na stranicama grada i razvijenost objedinjenih servisa za plaćanje u gradu, potom dostupnosti gradskih podataka, participaciji građana u odlučivanju te komunikacijskim kanalima između gradske uprave i građana, odnosno dostupnosti podataka i vremenu u kojem se građanima odgovara na pitanja.

Nakon ovakvog indeksiranja i rangiranja, titula šampiona digitalizacije među hrvatskim gradovima pripala je Gradu Rijeci. Kako je portalu gradonacelnik.hr kazala voditeljica projekta Ivana Novoselac, Grad Rijeka po najviše promatranih kriterija ostvario najveće pomake u sustavnom podizanju kvalitete svojih usluga, ali i otvaranju podataka i komunikacijskih kanala prema građanima.

Rijeku kao najnapredniji grad u Hrvatskoj u odnosu na digitalizaciju karakterizira osobito naglasak na otvorenosti i komunikaciji s građanima – Ivana Novoselac

„Rijeku kao najnapredniji grad u Hrvatskoj u odnosu na digitalizaciju karakterizira osobito naglasak na otvorenosti i komunikaciji s građanima. Njezina uprava orijentirana je na preglednu i jasnu komunikaciju (npr. vrlo jasan centraliziran pristup e-Uslugama s dobro organiziranim pristupom svim automatiziranim uslugama i dostupnim obrascima), otvorenost i participativnost upravljanja (najveći broj setova otvorenih podataka, kvalitetni alati za vizualizaciju i participativno budžetiranje i sl.)’, ističe.

Zagreb je u ukupnom poretku vrlo blizu Rijeke, pobjednik u kategoriji srednjih gradova je Pula, a među manjim gradovima ističe se Sisak.