U Istarskoj ulici završili su radovi na sanaciji urušenog zida. Radovi su realizirani sredstvima komunalnih prioriteta iz 2018. godine.

Radovi na sanaciji zida bili su u nadležnosti TD Rijeka promet d.o.o.