Grad Rijeka će 27. i 28. rujna 2004. godine biti domaćin sastanka međunarodnog projektnoga tima projekta “Sustav kanalizacije i tretman otpadnih voda na obalnom području Jadrana” (Sewerage and Water Treatment in Adriatic Coastal Area) na kojem sudjeluje petnaestak članova iz Italije, Austrije, Grčke, Slovenije i Hrvatske.

U taj su europski projekt iz Hrvatske, uključene Hrvatske vode i Grad Rijeka, odnosno KD Vodovod i kanalizacija, a nositelj Projekta je Grad Rimini. Članove tima uoči početka sastanka primio je gradonačelnik Grada Rijeke, mr. sc. Vojko Obersnel sa suradnicima.

Glavni cilj SAWWTACA (Sewerage and Water Treatment in Adriatic Coastal Area) je unaprijediti i uskladiti politiku i aktivnosti na dogradnji postojećeg sustava zbrinjavanja otpadnih voda u gradovima i naseljima uzduž obale Jadrana te izraditi višejezični priručnik (manual-tehnološki know-how) koji će se zasnivati na najboljim iskustvima u praksi, za jasan i koristan izbor instrumenata kod zbrinjavanja otpadnih voda. Projekt potiče razvijanje međunarodne suradnje država koje imaju pristup Jadranu u postizanju krajnjeg cilja: smanjenje zagađenja mora te poboljšanja kvalitete vode za kupanje kao osnove za razvoj turizma.

Gradonačelnik Obersnel pozdravio je učesnike sastanka naglasivši da gradovi na obali Jadrana moraju voditi brigu o sanitarnoj kvaliteti morske vode jer nam je jedna od temeljnih odrednica razvoja, turizam. U Rijeci je učinjeno puno na području zbrinjavanja otpadnih voda, jer je Rijeka prvi grad na našoj obali Jadrana koji ima Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Zainteresirani smo da budemo uključeni u izradu master plana, rekao je Obersnel, jer će nam obostrana razmjena iskustava dobro doći.

Sastanak tima S.A.W.W.T.A.C.AO Važnosti zajedničkog rada i razmjeni iskustava, govorio je i Massimo Totti, predstavnik Riminija. Ideja za nastanak projekta potekla je u gradu Riminiju koji prvi na obali Jadrana ima razvijen generalni plan odvodnje. Iskustvo Riminija bila je polazna točka za dijalog i razmjenu iskustava među gradovima obalnog područja Jadrana pa se tako u projekt uključuju grad Rijeka i grčki grad Proveza. Kao institucije koje su u mogućnosti osigurati potrebna naučno-tehnička znanja, uključene su Hrvatske vode, Sveučilište Ljubljana i Joanneum Research institut iz Graza.
Projekt bi trebao u konačnici rezultirati formiranjem međunarodne mreže sustava kanalizacije i zbrinjavanje otpadnih voda, unapređenjem tehničkog znanja i vještina upravljanja te njihovom primjenom u

u organizacijama koje se bave tom djelatnošću. Ujedno, projekt će postići da se izjednače međunarodni standardi, metode i tehnologije u planiranju zbrinjavanja otpadnih voda te stvori i popularizira svijest o važnosti zajedničke politike u zaštiti mora.

U narednom će se periodu raditi na prikupljanju podataka o zbrinjavanju i obradi otpadnih voda u obalnom području Jadrana, analizi podataka, usporedbi i izdvajanju specifičnih problema, potreba, prednosti i nedostataka, te sastavljanju i publiciranju zajedničkog izvješća. Slijedi seminar u Austriji na kojem će biti održana prezentacija pokazatelja i izvješća te potom organizacija radionica u Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji radi razmjene iskustava u odabiru tehnologije za obradu otpadnih voda te stvaranje Master plana integralnih načela u zbrinjavanju otpadnih voda.