U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak gradonačelnika gradova središta urbanih područja koji provode mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja ITU područja s ministricom Gabrijelom Žalac. Tema sastanka je bila status provedbe ITU mehanizma i planiranje daljnjih aktivnosti.

Na sastanku su iznesene informacije o pripremljenosti pojedinih gradova za početak provedbe ITU mehanizma i razmotreni preostali izazovi gradova na uspostavi sustava koji će u urbanim aglomeracijama i urbanim područjima Republike Hrvatske omogućiti korištenje 345.000.000 eura za sufinanciranje projekata lokalnih zajednica u području poduzetništva, kulturne baštine, toplinarstva, zapuštenih bivših vojnih i industrijskih lokacija, javnom prijevozu putnika, potpore mladim nezaposlenim i pružanja socijalnih usluga ranjivim skupinama.

Zaključeno je kako će gradovi uložiti dodatne napore u osiguravanju svih potrebnih resursa, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo ITU mehanizma će u suradnji sa nadležnim tijelima provesti potrebne procedure za otvaranje poziva za dostavu projektnih prijedloga urbanih područja, već krajem ove godine.

U ime Grada Rijeke sastanku su prisustvovali zamjenik gradonačelnika g. Marko Filipović i predsjednik Gradskog vijeća g. Tihomir Čordašev. Urbana aglomeracija Rijeka je u prvoj polovici 2017.godine napravila značajne korake ka konačnoj uspostavi sustava provedbe mehanizma.

Podsjećamo da je Gradsko vijeće Grada Rijeke u ožujku ove godine donijelo Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. Strategija je rezultat je partnerskog rada 10 gradova i općina te se temelji na strateškim i prostornim dokumentima svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka i povezana je sa svim strateškim dokumentima višeg reda.

U travnju je između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Grada Rijeke potpisan Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kao prvi korak ka decentralizaciji sustava upravljanja i kontrole korištenja europskih fondova budući da se njime dio funkcija u sustavu prepušta gradovima koji će obavljati poslove ocjenjivanja kvalitete i rangiranja projektnih prijedloga.

Poradi obavljanja delegiranih funkcija u Gradu Rijeci ustrojena je Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja, kao posredničko tijelo (ITU PT) u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih fondova.
Grad Rijeka je ostvario pravo na 85% bespovratnih sredstava, odnosno 12.771.250,00 kuna za troškove rada Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja, do 31. prosinca 2023. godine kroz ugovor „Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT“ potpisanog 28. kolovoza 2017. godine.

Europska komisija je radi provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) i posredno radi financiranja programa Europske prijestolnice kulture 2020 (EPK 2020) iz ITU mehanizma posjetila Rijeku u lipnju i rujnu 2017.godine Tada su održani sastanci na kojima su razmotreni organizacijski i kadrovski kapaciteti Grada Rijeke za provedbu ITU mehanizma i EPK 2020. Europska komisija se uvjerila u spremnost Grada Rijeke za ova dva velika izazova.