Povodom Dana zdravih gradova, koji se obilježava 20. svibnja, održavaju se sastanci tematskih grupa projekta „Rijeka – Zdravi grad“ koje okupljaju predstavnike struke, uprave i građana.

Kako je zbog epidemije COVID-19 te uvedenih epidemioloških mjera rad Tematskih grupa u prvoj polovici 2020. godine bio ograničen, glavni cilj sastanaka je dogovor oko nastavka rada projekta, vodeći se novim epidemiološkim preporukama.

Predavanje za osobe starije životne dobi povodom Dana zdravih gradova 2019. godine

Dan zdravih gradova obilježava se 20. svibnja diljem Republike Hrvatske, kako bi se skrenula pažnja na projekt „Zdravi grad“ Svjetske zdravstvene organizacije te povezalo gradove i županije u sklopu Hrvatske mreže zdravih gradova. Svake godine projekt „Rijeka – Zdravi grad“ uključuje se u obilježavanje nizom prigodnih događanja, pa je tako u 2019. godini povodom Dana zdravih gradova organizirana tribina na temu prekomjerne tjelesne težine i visokog tlaka, okrugli stol „Izazovi zapošljavanja osoba s oštećenjima psihičkog zdravlja“, predavanje namijenjeno osobama starije životne dobi na temu tjelesne aktivnosti te zajednički obilazak skloništa kod Guvernerove palače, kao i sportska natjecanja učenika i roditelja. Budući da je zbog COVID-19 krize onemogućeno slično javno obilježavanje, Dan zdravih gradova ove će godine biti obilježen tijekom radnog sastanka Tematskih grupa projekta, uz pridržavanje mjera održavanja fizičke distance te drugih preporučenih epidemioloških mjera.

Projekt „Zdravi grad“ dugoročni je međunarodni razvojni projekt kojemu je cilj promicati lokalne sveobuhvatne strategije za zdravlje i održivi razvoj te pozicionirati zdravlje pri vrhu dnevnog reda političkih čimbenika u europskim gradovima. Projekt je 1986. godine pokrenuo Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije kako bi se osnažilo zanimanje za pozitivan koncept zdravlja u europskim gradovima te potaknula direktna suradnja među njima. Kroz projekt „Zdravi grad“ nastoji se poboljšati urbano okruženje u kojem ljudi žive, rade ili se školuju te na taj način unaprijediti njihovo fizičko, duševno i socijalno blagostanje.

Konsenzus konferencija o zdravlju Grada Rijeke

Konsenzus konferencija projekta “Rijeka – Zdravi grad”

Grad Rijeka principe projekta „Zdravi grad“ slijedi još od 1990. godine, jedan je od osnivača Hrvatske mreže zdravih gradova, a od 1998. godine član je i Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Tijekom Konsenzus konferencije projekta, održane krajem 2017. godine, oko stotinjak okupljenih predstavnika relevantnih ustanova, udruga, komunalnih društava, gradskih poduzeća, odjela gradske uprave, kao i skupina građana odabrali su prioritete projekta za naredno razdoblje: Otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom, Potpora obitelji i mladima, Zdravo starenje, Cjelovita skrb o mentalnom zdravlju i Unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštita okoliša.

Oko svakog od prioriteta okupljene su Tematske grupe čiji su članovi zajedničkim radom osmislili i proveli brojne aktivnosti namijenjene povećanju razine zdravlja i blagostanja građana. Među aktivnostima provedenim u 2019. godini istaknuli bi sljedeće.

17. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

17. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

U sklopu rada Tematska grupe okupljene oko prioriteta Otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom u 2019. godini započelo se sa sakupljanjem podataka za novi Vodič kroz udruge osoba s invaliditetom, održana je tribina “Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici”, održan je 17. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te 11. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju, a različitim manifestacijama obilježeni su i brojni značajni datumi.

Predstavljen priručnik „Vodič za obitelj i rani razvoj“ za mlade roditelje

Predstavljanje priručnika „Vodič za obitelj i rani razvoj“

Tematska grupa okupljena oko prioriteta Potpora obitelji i mladima, osim što je također obilježila brojne značajne datume, kao primjerice Svjetski dan nepušenja, producirala je Vodič za Obitelj i rani razvoj koji je distribuiran svim roditeljima novoupisane djece u riječkim vrtićima, pokrenut je pilot program uključivanja socijalno ugroženih, ranjivih skupina djece u besplatne sportske aktivnosti, održan je stručni skup „Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih” te Sajam mogućnosti.

Obilježen Međunarodni dan starijih osoba

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba

U sklopu rada Tematske grupe okupljene oko prioriteta Zdravo starenje u 2019. godini provodile su se brojne javnozdravstvene aktivnosti s ciljem povećanja razine informiranosti i unapređenja zdravstvene pismenosti osoba starije životne dobi grada Rijeke, održana je serija predavanja „Edukacijom do boljeg zdravlja u starijoj dobi“, obilježeni su se važniji javnozdravstveni datumi organizacijom zdravstveno-edukativnih aktivnosti, održano je nekoliko javnih tribina sa zanimljivim temama, započelo se s pripremom provođenja velikog istraživanja o potrebama osoba starije životne dobi na području grada Rijeke te je organizirano veliko obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba na riječkom Korzu.

Panelom o prevenciji suicida otvoren Mentalfest

Otvaranje Mentalfesta

Tijekom 2019. godine u sklopu rada Tematske grupe okupljene oko prioriteta Cjelovita skrb o mentalnom zdravlju organiziran je okrugli stol o zapošljavanju osoba s poremećajima mentalnog zdravlja te Festival Mentalnog zdravlja Mentalfest u sklopu kojeg su održane manifestacije povezane s glavnom temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja (Prevencija suicida): „Ulični dan“, „Živa knjižnica“, „Kuc-kuc cabaret“, korisnička konferencija te brojni skupovi i predavanja. Tijekom godine obilježeni su i brojni značajni datumi, a započeli su i dogovori oko Izrade protokola o suradnji dionika i stručnjaka skrbi o mentalnom zdravlju u Rijeci.

“Zeleni dan” povodom Svjetskog dana zaštite okoliša

U sklopu rada Tematske grupe okupljene oko prioriteta “Unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora i zaštita okoliša” u 2019. godini provodio se trening osvještavanja uma i tijela u okviru europskog projekta SEFAC s ciljem smanjenja tereta kroničnih nezaraznih bolesti, provodilo se besplatno vježbanje za osobe starije životne dobi, kao i promicanje zdravlja i zdravog načina života kroz obilježavanje brojnih značajnih datuma. U okviru manifestacije Riječki zeleni tjedan održan je niz radionica, tribina i predavanja posvećenih ekologiji, a povodom Svjetskog dana zaštite okoliša organizirana je velika manifestacija „Zeleni dan“ s ciljem osvješćivanja javnosti o problematici čuvanja okoliša, kao i poticanja građana na boravak u prirodi. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti promicali su se aktivni oblici kretanja (bicikliranje i pješačenje), provedena je kampanja „Rijeka u kretanju“ te njene aktivnosti “Na posao u tenisicama” i “Modna revija u tenisicama“, kao i niz edukativnih radionica i predavanja. Prevencija bolesti bila je obuhvaćena edukacijama o važnosti provođenja cijepljenja.