Otvorena su nova savjetovanja s građanima. Jedno se tiče odluke o zakupu poslovnog prostora, drugo natječaja kojima se prostori daju u zakup.

Na stranicama E-konzultacija Grad Rijeka je otvorio dva nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Oba se ponajviše tiču onih građana koji imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke ili ga pak namjeravaju imati prijavom na neki od natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora.

Riječ je o savjetovanju s javnošću o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora te o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Izmjene odluka pripremljene su na temelju izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ali i riječke prakse dodjeljivanja gradskih poslovnih prostora u zakup.

Oba Savjetovanja ostaju otvorena do 16. svibnja 2019. godine.

Tako je, primjerice, prijedlogom Odluke o zakupu poslovnog prostora produljen rok privremenog korištenja poslovnog prostora za djelatnost skladištenja robe s 30 dana na šest mjeseci te uvedeno imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske, što je rezultat dosadašnjih sastanaka s predstavnicima Ministarstva državne imovine i tvrtke Državne nekretnine.

Izmijenjene su odredbe u svezi obnove ugovora o zakupu – tako se ugovor o zakupu može obnoviti samo urednom zakupniku koji je ugovor o zakupu koji se obnavlja sklopio temeljem provedenog javnog natječaja, i kojemu je ugovorena cijena veća od početne cijene koja je utvrđena za djelatnost koju obavlja. Ugovor se obnavlja temeljem zahtjeva zakupnika koji isti mora dostaviti 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, a zakupodavac je dužan na isti odgovoriti ponudom ili odbijanjem zahtjeva najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen.

Prema prijedlogu, od sada bi se dio poslovnog prostora mogao dati u podzakup i ordinacijama – do sada se u podzakup mogao dati dio poslovnog prostora samo u slučaju postave bankomata ili aparata za igre na sreću.
Izmjenama se omogućava dosadašnjem zakupniku ili podzakupniku da iste ostavi u prostoru za vrijeme provedbe javnog natječaja uz obvezu dostave solemniziranu izjavu kojom se obvezuje isprazniti prostor ukoliko ne bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem.

Rok za obročnu otplatu dugovanja skraćen je s 24 na 12 rata te ukinuta obveza dostave solemniziranih ugovora o zakupu nadležnoj poreznoj upravi.

U odnosu na do sada važeću Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, izmijenjen je rok za dostavu prijava po objavljenom natječaju s dosadašnjih 15 na 10 dana, što će omogućiti da se godišnje moći objaviti veći broj natječaja za davanje u zakup gradskih poslovnih prostora.
Također, uvedeno je pravilo da u postupku licitacije natjecatelji moraju isticati cijenu koja je za 0,10 €/m2 veća od cijene ponuđene u prethodnom krugu postupka licitacije. Smisao navedenog jest osiguravanje transparentnosti u postupku licitacije i u konačnici ostvarivanje većeg prihoda od zakupnine za gradski proračun.

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na svakom od dva ponuđena savjetovanja, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.

Skip to content