Obavijesti o izvođenju komunalnih radova, prekidima u snabdjevanju električnom energijom, vodom i  plinom te kontaktima dežurnih službi.

Ponedjeljak, 14. studeni 2016.

Preregulacija prometa u ulici Milana Rustanbega na Škurinjama

Preregulacija prometa podrazumijeva promjenu dvosmjernog režima prometa u jednosmjerni, a sukladno priloženoj skici. Predviđeno je da se, ukoliko vremenske prilike dozvole, radovi na postavi prometne signalizacije dovrše do utorka 15. studenoga, a da novi režim jednosmjernog prometa započne od srijede, 16 studenoga.

Više informacija

Ponedjeljak, 14. studeni 2016.

Preregulacija prometa u ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića

U Ulici Šetalište A. K. Miošića, na dijelu od spoja sa Cindrićevom ulicom do spoja sa ulicama Hinka Bačića i Vjekoslava Kneževića, od utorka, 15. studenog 2016. g. uspostavit će se novi prometni režim kojim će se dio ulice preregulirati iz dvosmjerne u jednosmjernu. Svrha pregulacije prometa je eliminiranje opasnog križanja prometnih tokova na raskrižju…

Više informacija

Ponedjeljak, 24. listopad 2016.

Park znanosti u Parku Mlaka

U južnom dijelu Parka Mlaka postavljeni su edukativni eksponati glazbena ograda i zvučno zrcalo i to u sklopu realizacije “Parka znanosti”, autorskog projekta Luke Vevereca kojeg je ostvario Grad Rijeka. Pored svakog sponata je postavljena opisna ploča koja sadrži opis na hrvatskom i engleskom jeziku te objašnjava kako i zašto pojedini eksponat funkcionira.

Više informacija

Srijeda, 5. listopad 2016.

Obnova asfalta u Ulici Dolac

U razdoblju od utorka, 4. listopada do petka, 7. listopada 2016. godine u Ulici Dolac izvode se radovi na obnovi asfalta, od spoja sa Strohalovom ulicom do Trga 128. Brigade.

Više informacija