Obavijesti o izvođenju komunalnih radova, prekidima u snabdjevanju električnom energijom, vodom i  plinom te kontaktima dežurnih službi.

Petak, 6. svibanj 2016.

Poluukopani spremnici

U tjednu od 09.05. do 13.05. 2016.godine, na području MO Brajda Dolac u Rijeci, na lokaciji preko puta adrese Riva 1, na pješakom hodniku, započet će radovi na postavi 4 poluukopana spremnika različitih dimenzija i kapaciteta.

Više informacija

Utorak, 19. travanj 2016.

Radovi u Ulici Ivo Lole Ribara na području MO Drenova

TD Rijeka promet obavještava sve sudionike u prometu da će 20. travnja 2016. godine u 10:00 sati započeti radovi u Ulici Ivo Lole Ribara na području MO Drenova zbog čega će dionica Ulice Ive Lole Ribara, i to od raskrižja sa ulicama Kučićki put i Bok (ukupne dužine od cca 220 metara) biti zatvorena za sav promet. Za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži promet će se preusmjeravati Ulicom Kučićki put.

Više informacija

Petak, 8. travanj 2016.

U utorak, 12. travnja počinju radovi na uređenju Trga Grivica i dijela Ulice Gornja Vrata

TD Rijeka promet obavještava javnost da će u utorak, 12. travnja započeti radovi na uređenju Trga Grivica i dijela Ulice Gornja Vrata. Manjim sanacijskim radovima bit će obuhvaćena zamjena završnog sloja na dijelu asfaltirane površine i uređenje postojećeg kamenog popločenja (čišćenje i fugiranje spojeva). Na prometnici istočno od katedrale Sv. Vida ugradit će se nova barijera od hidrauličkih podiznih stupića (pilomata) radi kontrole ulaska u zonu Starog grada.

Više informacija