18. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 11.06.2015. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

  1. Točka 1.

    Izbori i imenovanja

  2. Točka 2.

  3. Točka 3.

  4. Točka 4.

  5. Točka 5.

  6. Točka 6.

  7. Točka 7.