4. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u četvrtak, 28. listopada u 10,00 sati u Centru Zamet ( Dvorana ), Trg riječkih olimpijaca 1

Dnevni red

 1. Točka 1.

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

  Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu nije prihvaćeno

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

  Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu nije prihvaćeno

 7. Točka 7.

  Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2020. godinu nije prihvaćeno

 8. Točka 8.

  Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2020. godinu nije prihvaćeno

 9. Točka 9.

  Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu nije prihvaćeno

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.