U četvrtak, 16. lipnja 2016. u prostorijama Doma kulture Pehlin održana je tematska sjednica Odbora za mjesnu samoupravu kojoj su uz članove odbora, prisustvovali predstavnici Vijeća MO Pehlin, ravnatelj OŠ Pehlin, predstavnici Češke besede Rijeka, Vijeća romske nacionalne manjine PGŽ, Direkcije za mjesnu samoupravu, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i Rijeka prometa d.d.

Sjednicu na temu komunalne i prometne problematike, te suradnje s predstavnicima nacionalnih manjina na području MO Pehlin otvorila je predsjednica Odbora Liljana Cvijetović.Pozdravnu riječ i sažetak problematike i događanja na području MO Pehlin iznio je predsjednik VMO Ivan Bogdanić.

Osvrnuo se na radove na vodno-komunalnoj infrastrukturi, suradnju tijela mjesnog odbora sa Dječjim vrtićem, Osnovnom školom, zajednicom Roma i Češkom besedom, te suradnju sa Gradom odnosno Odjelima gradske uprave. Napomenuo je da je suradnja sa svima njima dobra, te je posebno zadovoljan realizacijom komunalnih prioriteta.

Nakon rasprave u koju su uključeni svi prisutni, predsjednica Odbora zaključila je sjednicu, izražavajući iznimno zadovoljstvo time, što uz očito prisutne probleme, na Pehlinu ne nedostaje volje za međusobnu suradnju i koordiniranje aktivnosti usmjerenih na poboljšanje životnih uvjeta građana s ovog područja.

(L.P.)