Grad Rijeka jedan je od partnera u EU projektu ForHeritage, čiji je jedan od ciljeva promovirati i implementirati sudioničko upravljanje kulturnom baštinom.

Tema sudioničkog upravljanja postala je iznimno važna s obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnim u pružanju odgovora na kompleksnost izazova u kreiranju politika, promjene u socio-ekonomskom okruženju, potrebe kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice.

Uspješna implementacija i održivi razvoj kompleksnih praksi sudioničkog upravljanja u kulturi zahtijevaju razumijevanje promjena u društvenom i političkom kontekstu, kulturnih i socijalnih učinaka novih modela upravljanja, uspostavljanje modela i razina uključenosti svih relevantnih dionika u procese donošenja odluka te (re)organizaciju njihovih uloga.

Grad Rijeka u sklopu projekta ForHegitage razvija sudionički model upravljanja kompleksom Benčić, koji će biti primjenjiv, participativan i za sada jedinstven u Hrvatskoj. Naime, kompleks Benčić, u kojem će na istom mjestu djelovati više riječkih kulturnih institucija, jedini je takve vrste u Hrvatskoj, čijem se razvoju i budućem upravljanju pristupa kao jedinstvenoj cjelini.

Intervju s Anom Žuvelom o sudioničkom upravljanju

Intervju s Anom Žuvelom o sudioničkom upravljanju

U kompleksu Benčić već je otvoren Muzej moderne i suvremene umjetnosti, u Palači šećerane svoj novi dom našao je Muzej grada Rijeke, a u ožujku je otvorena jedinstvena Dječja kuće. Trenutno traju radovi na uređenju Gradske knjižnice Rijeka, koja bi trebala biti otvorena u proljeće iduće godine, kao i na uređenju trga, odnosno javnih površina s pripadajućom infrastrukturom. Radi se ujedno o najvećoj investiciji u kulturu od osamostaljenja Hrvatske, vrijednoj 250 milijuna kuna, a ako se tome pridoda i ulaganje u preuređenje broda Galeb, koji je sastavni dio EU projekta u sklopu kojeg je uređena Palača šećerane, govorimo o ulaganju od više od 300 milijuna kuna.

Ovako kompleksan sustav traži i novi model upravljanja, a Grad Rijeka će ga osmisliti uz pomoć alata stvorenih kroz EU projekt ForHeritage. Naime, u prvom dijelu EU projekta, u kojem sudjeluju partneri iz Poljske, Slovenije, Italije i Hrvatske, osmišljen je inovativan pristup kreiranju plana upravljanja, uz sudjelovanje struke, upravitelja marketinga, kao i samih građana.

For heritage logotipU sklopu EU projekta snimljen je i razgovor s stručnjakinjom za upravljanje u kulturi Anom Žuvelom (na engleskom jeziku), koji se može pogledati na YouTube kanalu projekta ForHeritage.

Projekt “ForHeritage – Izvrsnost u integriranom upravljanju kulturnom baštinom u Središnjoj Europi” sufinanciran je iz programa Interreg Središnja Europa, a predviđeno trajanje mu je od ožujka 2020. do veljače 2022. godine.