Sveučilište u Rijeci organiziralo je online konferenciju članova Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta, naslovljenu “Visoko obrazovanje i znanost u doba ‘nove normalnosti’”.

U želji da aktivno doprinese promišljanju o posljedicama koje će pandemija i zastoj u radu imati kratkoročno na rad Sveučilišta do kraja akademske godine, odnosno srednjoročno kroz nekoliko narednih godina, u kojima će se pokušati nadoknaditi propušteno, kao i o dugoročnim posljedicama za cijelo društvo pa tako i za sustav visokog obrazovanja i znanosti, Sveučilište u Rijeci  održalo je konferenciju putem online platforme s ciljem da pruži ekspertističke poglede, savjete i preporuke iz rakursa različitih znanstvenih disciplina i sredina u kojima djeluju članovi Međunarodnog znanstvenog savjeta.

Online konferencija Međunarodnog znanstvenog savjeta

Online konferenciji pridružio se i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel

Konferenciju je moderirala  rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, uz asistenciju pomoćnika rektorice za međunarodnu suradnju i strateška partnerstva prof. dr. sc. Saše Zelenike.

Konferenciju je pratilo preko 80 osoba u publici, članovi Senata, emeritusi, a priključili su se i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, predsjednik Savjeta Sveučilišta u Rijeci Mladen Pejković te predsjednik Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka Boris Popović.

Konferenciju možete pogledati na snimci.

Skip to content