Lučka uprava

Riječkom lukom upravlja Lučka uprava Rijeka. To uključuje i upravljanje Putničkom lukom i Pomorskim putničkim terminalom.

Glavne djelatnosti Lučke uprave su upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječke luke  dok su sve gospodarske funkcije preuzeli brojni koncesionari odnosno privatne tvrtke u skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji.

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, lučka uprava obavlja slijedeće poslove koji obuhvaćaju:

  • brigu o građenju, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  • građenje i održavanje lučke podgradnje,
  • stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu, te osiguranje reda u luci,
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili usluga za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, (čuvanje luke, vatro zaštita i dr.)
  • prihvat otpada s plovnih objekata i organiziranje njegovog zbrinjavanja,
  • usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području,
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • davanje koncesija i dozvola,
  • druge poslove utvrđene zakonom.

Luka Rijeka

Luka Rijeka d.d. je najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području lučkog bazena Rijeka i pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja.