U nekadašnjoj tvornici “Torpedo” predstavljene su aktivnosti oživljavanja prostora tvornice “Torpedo”. Lučica, zgrade i zemljište “Torpeda” dobit će novu namjenu budući da su riječki poduzetnici u suradnji s Gradom Rijekom odlučili pretvoriti ih u nove gospodarske sadržaje.

U “Torpedo” su došli predstavnici današnjih vlasnika tvornice, čelnika Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka, Kompasa i Tehnomehanike iz Rijeke, zakupaca prostora Internautika Barba, Torpedo specijalna vozila, Torpedo ljevaona, Torpedo motori iz Rijeke, Hidraulika Kutina i Limb iz Rijeke, te brojnih riječkih gospodarstvenika i poduzetnika.

Pored riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, članova Poglavarstva i gradskih vijećnika, na zabavu u “Torpedo” došli su predstavnici Primorsko-goranske županije, dekani riječkih fakulteta i predstavnici Sveučilišta, riječki gospodarstvenici, poduzetnici, odvjetnici i brojni drugi gosti.

Lansirna rampa TorpedoU tvornici “Torpedo” početkom prošlog stoljeća Lupis je izumio i proizveo prvi torpedo, kojeg je potom u svijetu prodao Whitehead. Nakon II. svjetskog rata, tvornica je proizvodila motore pod licencom “Deutz”, traktore i motorna vozila. Od lipnja 2000. godine tvornica je u stečaju, tijekom kojeg je formiran Odbor vjerovnika u kojem je Grad Rijeka jedan od vjerovnika zbog dugogodišnjih neplaćenih računa komunalnih usluga. Grad Rijeka je, uz Lučku upravu Rijeka, i jedan od suvlasnika “Torpeda”, a želja je Grada Rijeke pomoći Lučkoj upravi obnovi ribarske lučice.
Grad Rijeka je, uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), razvio program revitalizacije bivše tvornice “Torpedo”. Naime, ova lokacija pruža mnoge pogodnosti poduzetnicima zbog jedinstvene lokacije i infrastrukture.Gradonačelnik Vojko Obersnel

Lokacija “Torpedo” posjeduje 73,310 metara kvadratnih atraktivnog zemljišta uz samu obalu, uključujući i pripadajuću lučicu, zajedno s halama i zgradama na zapadu grada. Osim toga, željelo se sačuvati nekadašnju lansirnu rampu za torpeda, koja je danas izniman spomenik kulture.

Poduzetnici koji su se uključili u revitalizaciju “Torpeda” prepoznali su prednosti ovog tvorničkog kompleksa, te su odlučili kupiti ili zakupiti neki njegov dio za buduće poslove. Dio poduzetnika nastavit će s proizvodnjom motora, a dio će otvoriti nove inicijative poput proizvodnje brodica, nautičkog servisa i drugog, zapošljavajući pritom nekadašnje radnike tvornice “Torpedo”.