Utvrđena je Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2020. godini, na kojoj se nalazi sedam grobnih mjesta.

Na javni poziv, koji je bio raspisan od 24. lipnja do 24. listopada pristiglo je sedam prijava, od čega tri prijave za sanaciju i obnovu grobnih mjesta na groblju Trsat i četiri prijave za sanaciju i obnovu grobnih mjesta na groblju Kozala, i sve su prihvaćene. Ovisno o izvršenom bodovanju, Grad Rijeka sufinancira 40 ili 50% vrijednosti radova pa će se za sanaciju i obnovu tih sedam grobnica iz gradskog proračuna izdvojit će se 59.450,00 kuna.

Prvi na listi prioriteta je Mauzolej Bakarčić-Vio, koji se nalazi na groblju Kozala. Radi se o mauzoleju spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije. To je neogotički mauzolej s kraja 19. stoljeća, autora Giuseppea Dorige, dok je skulpturu Ebe izradio Donato Bracaglia.

Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Programom sufinanciranja obnove grobnih mjesta na tim dvama grobljima povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline, a ujedno se podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, posebice u turističke itinerare.

Lista je utvrđena na 56. gradonačelnikovom kolegiju, nakon čega će Odjel gradske uprave za kulturu sklopiti s korisnicima grobnih mjesta s Liste prioriteta ugovore o sufinanciranju Programa sanacije i obnove grobnih mjesta u kojem će se regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.

Skip to content