U Rijeci je danas otvoren informativni centar EUROPE DIRECT Rijeka koji djeluje u sklopu Riječke razvojne agencije Porin s ciljem da bude izravna veza između građana i EU institucija i djeluje kao produžena ruka Europske komisije na razini grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

EUROPE DIRECT Rijeka (ED Rijeka) nova je generacija Europe Direct informacijskih centara diljem EU-a čijom mrežom upravlja Europska komisija i jedan je od deset centara u Hrvatskoj. Zadaća centra ED Rijeka je postaviti se kao direktna veza između građana i EU institucija, odnosno djelovati kao produžena ruka Europske komisije koja će pružati potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU – lokalnom stanovništvu na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Cilj centra je različitim aktivnostima približiti Europu ljudima na terenu i poticati ih na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-a, a koje će obuhvaćati i posjete osnovnim i srednjim školama u kojima će se održavati prezentacije, voditi rasprave o EU-u te dijeliti službene publikacije.

Pozdravne riječi uputili su Dario Zorić, direktor RRA Porin, Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke, Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, a centar je otvorio Ognian Zlatev, voditelj predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Otvaranje centra Europe Direct Rijeka

Otvaranje centra Europe Direct Rijeka

Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke naglasio je iznimne mogućnosti koje pruža suradnja s Europskom unijom, ocijenivši informiranost, organiziranost i educiranost od neprocjenjive važnosti. „U tom kontekstu spomenuo bih svakako povlačenje sredstava iz europskih fondova koja nam inače ne bi bila dostupna. Rijeka je jedan od najuspješnijih gradova po povlačenju EU sredstava. Zajedno s trgovačkim i komunalnim tvrtkama te ustanovama do sada smo iz europskih fondova ugovorili gotovo 300 milijuna eura bespovratnih sredstava za realizaciju 175 projekata. Europskim sredstvima kupljena su 54 nova autobusa Autotroleja, obnavlja se kompleks Benčić i pretvara u art kvart, obnavlja se brod Galeb, izgrađeno je još jedno reciklažno dvorište, a gradi se i postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Ugovorena su sredstva i za poduzetničku zonu Bodulovo. Energo je ugovorio gotovo 84 milijuna kuna za modernizaciju svog sustava, a Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija je ugovorilo zaista velik projekt izgradnje i dogradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava vrijedan 1,7 milijardi kuna od čega je 1,2 milijarde kuna iz EU fondova. Tu je i čitav niz drugih, manjih i većih projekata čija je realizacija dovršena ili je u tijeku. Mi smo to prepoznati u dosadašnjem mandatu, nastavit ćemo povlačiti sredstva i u ovom mandatu, a tako će nadam se biti i godinama ispred nas.  Bez europskih sredstava ne bi bili u mogućnosti realizirati te projekte. To je novac svih građana Europske unije, uključujući i građane Republike Hrvatske. Vjerujem da će i u novom financijskom razdoblju EU biti mjesta za lokalnu samoupravu. Pred nama su iznimna infrastrukturna ulaganja i radovi, a s druge strane u tijeku su i mnogobrojni projekti koji će donijeti novu sliku našega grada. Siguran da će i naši sugrađani naći svoje mjesto u narednom periodu te se informirati i iskoristiti mogućnosti koje im pruža EU za svoju dobrobit ali i dobrobit našega grada“ rekao je Filipović.

Važno je djelovanje na lokalnoj razini

Ognian Zlatev, voditelj predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj

Ognian Zlatev, voditelj predstavništva Europske komisije u RH

Ognian Zlatev, voditelj predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj kazao je kako u Europi već djeluje 420 EUROPE DIRECT centara. „Europska komisija smatra kako je veoma važno djelovanje na lokalnoj razini. Želimo da građani, poduzetnici, udruge, ponajprije mladi ljudi budu upoznati s odlukama Komisije i djeluju na njih. Treba ih informirati o odlukama koje Komisija donosi i dati im priliku da kažu što misle o tome. Za Nacionalni program oporavka predviđeno je 6,3 milijardi Eura, a Hrvatska je pokazala da u nekim segmentima može biti i predvodnica“, kazao je Zlatev.

EUROPE DIRECT Rijeka je projekt odobren iz sredstava Europske komisije-Europe Direct za razdoblje 2021.- 2025. te je riječki centar od 1. svibnja 2021. dio europske mreže Europe Direct, pod okriljem Europske komisije. EUROPE DIRECT Rijeka je informativni centar za područje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te ujedno produžena ruka Europske komisije za pružanje potpora u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU prema lokalnom stanovništvu i institucijama.

Silvia Nađ, suradnica u ED Rijeka

Silvia Nađ, suradnica u ED Rijeka

Nakon svečanosti, Silvia Nad, suradnica u ED Rijeka, predstavila je djelovanje Europe Direct Rijeka, s naglaskom na njegove ciljeve i zadaće. Nakon toga Doris Sošić koordinatorica ED Rijeka predstavila je novi proračun EU 2021. -2027.,  s naglaskom na područja i raspoložive fondove temeljem koji će se usmjeravati budući projekti i aktivnosti.

Novi strateški okvir Europski zeleni plan u sklopu kojeg se naglašavaju aktivnosti vezanih na urbanu zelenu i plavu infrastrukturu, pa je Silvia Nađ, voditeljica projekta, predstavila projekt BLUE GREEN CITY financiran bespovratnim sredstvima iz Interreg Europe programa, na kojem kao projektni partner sudjeluje Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., zajedno s još sedam projektnih partnera iz Francuske, Velike Britanije, Italije, Irske, Rumunjske, Njemačke i Švedske. Projekt se razvojem i unaprjeđenjem lokalnih strategija planiranja i implementacija plavih i zelenih infrastruktura. Naglasak aktivnosti na zelenoj infrastrukturu u gradu Rijeci predstavila je Eda Rumora, ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Detaljnije informacije o projektu Blue Green City dostupne su na službenoj internet stranici projekta: https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/.

Za kraj programa provedena je rasprava na temu unapređenja urbane plave i zelene infrastrukture s ciljem ispitivanja mogućnosti o učinkovitom planiranju i povezivanju zelenih infrastruktura na strateškoj, prostorno planskoj, provedbenoj i financijskoj razini u gradu Rijeci s ključnim pitanjem prepoznaje li se na lokalnoj razini važnost provedbe koncepta zelene infrastrukture u svrhu jačanja otpornosti na klimatske promjene u urbanim sredinama te kao nositelja identiteta prostora koji doprinosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Otvaranje centra Europe Direct Rijeka

Otvaranje centra Europe Direct Rijeka

Nova generacija Europe Direct informacijskih centara diljem EU-a djeluje u RH putem deset takvih centara (Rijeka, Čakovec, Koprivnica, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Zadar, Šibenik, Split, Opuzen) kao važna poveznica između institucija EU-a i građan. Pružajući pravodobne i objektivne informacije o europskim pitanjima, te nastojeći uključiti građane i u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti centri će pridonijeti europskoj javnoj sferi i podići svijest o EU-u i njegovim prioritetima, mogućnostima i izazovima.
Više o EUROPE DIRECT Rijeka može se pronaći na http://edrijeka.porin.hr i na facebook stranici: https://www.facebook.com/europedirectrijeka/.

Sjedište i radno vrijeme Centra ED Rijeka je na adresi Milutina Barača 62 – 2. kat uprave RRA Porin, a radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 9 – 13 sati. Kontakt e-mail adresa: ed-rijeka@porin.hr.a s kojima se suočava.