Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini prema kojem je za područje Mjesnog odbora Brašćine-Pulac previđeno ukupno 581.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspoređena sredstva i u kojem iznosu možete pogledati u nastavku članka.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora 2016. godini

Za Mjesni odbor Brašćine-Pulac utvrđeni su komunalni prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 581.000,00 kuna za realizaciju u 2016. godini, prema sljedećem rasporedu:

4 MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:
581.000,00
4.1 Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za označavanje pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 87 na predzadnjoj stanici linije broj 4 5.000,00
4.2 Betoniranje platoa za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Kapitanovo kod kućnih brojeva 12 i 35 3.000,00
4.3 Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 37 25.000,00
4.4 Postava koša za otpad na dječjem igralištu u Ulici Pulac 2.000,00
4.5 Betoniranje platoa za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 10 2.000,00
4.6 Uređenje zelene površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu 15.000,00
4.7 Opremanje površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu 20.000,00
4.8 Tehnička priprema za uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3 20.000,00
4.9 Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 5 do Ulice Kozala kod kućnog broja 64 50.000,00
4.10 Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E 65.000,00
4.11 Postava antistres podloge uz dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E 20.000,00
4.12 Postava rukohvata na stubištu Lukovići prema pothodniku 20.000,00
4.13 Raščišćavanje površine u Ulici Internacionalnih brigada sjeveroistočno od kućnog broja 12 10.000,00
4.14 Raščišćavanje zelenila duž pristupne ceste od skretanja za streljanu do Ulice Pulac kućni broj 53/4 50.000,00
4.15 Sanacija odvodnje oborinskih voda kod dječjeg igrališta na Pulcu 30.000,00
4.16 Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pulac kod kućnog broja 34 12.000,00
4.17 Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Pulac kod kućnog broja 34 6.000,00
4.18 Uređenje zelene površine u Ulici Kozala istočno od kućnog broja 71a 10.000,00
4.19 Uređenje spoja Ulice Brašćine južno od kućnog broja 10 s Ulicom Lukovići 70.000,00
4.20 Uređenje kolnika prema utvrdama Katarina B 56.000,00
4.21 Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 8 do kućnog broja 24 90.000,00

(I.P.)

Skip to content