Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini prema kojem je za područje Mjesnog odbora Belveder previđeno ukupno 144.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspoređena sredstva i u kojem iznosu možete pogledati u nastavku članka.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora 2015. godini.

Za Mjesni odbor Belveder utvrđeni su komunalni prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 144.000,00 kuna za realizaciju u 2016. godini, prema sljedećem rasporedu:

2

MO BELVEDER

UKUPNO:

144.000,00
2.1 Sanacija kolnika u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 5 42.000,00
2.2 Građevinsko i hortikulturno uređenje stubišta i zelene površine u Ulici Stjepana Vidulića južno od kućnog broja 10 25.000,00
2.3 Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Belveder 35.000,00
2.4 Proširenje javne rasvjete na Ukmarovim stubama 7.000,00
2.5 Betoniranje površine za postavljanje kante za otpad u Ulici Stube Marka Remsa kod kućnog broja 17 5.000,00
2.6 Sanacija zida u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 12 20.000,00
2.7 Sanacija žbuke sjevernog potpornog zida na igralištu Campetto u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A 10.000,00

(I.P.)