Druga po redu akcija Uključi se Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture završena je odabirom projekata Civilnih inicijativa i Zelenog vala koji će se realizirati u 2020. godini.

Projekte su, kao i u prvoj Uključi se akciji, predlagali građani Rijeke, a odabralo ih je Vijeće građana koje je prethodno prošlo edukaciju kako bi se upoznalo s kriterijima odabira te na taj način donijelo najbolje odluke.

Podsjetimo, i prvom i drugom akcijom Uključi se građani su bili pozvani prijaviti svoje ideje za bolji, ljepši i čišći grad u programe Civilnih inicijativa i Zelenog vala, odlučivati o pristiglim idejama ulaskom u Vijeće građana, a mogli su se prijaviti i za sudjelovanje na projektu volontirajući. Civilne inicijative bile su usmjerene projektima koji unapređuju lokalnu zajednicu društveno-kulturnim i umjetničkim akcijama, dok su se u sklopu Zelenog vala prijavljivali projekti koji će doprinijeti zelenijim i urednijim javnim prostorima ili potaknuti sugrađane da budu ekološki odgovorniji.

Vijeće građana odabralo projekte drugog kruga Zelenog vala

Vijeće građana odabralo projekte drugog kruga Zelenog vala

Dok su se odabrani projekti prve Uključi se akcije realizirali, početkom svibnja pokrenuta je nova akcija Uključi se koja je trajala do sredine lipnja. Nakon što su članovi Vijeća građana odabrani javnom lutrijom, prošli su edukaciju s voditeljima Volonterskog centra SMART te odlučili koji su to projekti koje će Rijeka 2020 – EPK financirati kako bi se realizirali u 2020. godini.

U program Civilnih inicijativa sveukupno pristiglo je 38 prijedloga, od čega je 35 zadovoljilo sve propisane uvjete iz javnog poziva, a u program Zelenog vala pristigla su 23 projekta od čega je 17 zadovoljilo sve propisane uvjete iz javnog poziva. Pojedinačna potpora projektu iznosila je od 10.000 do 30.000 kn, a ukupno je osigurano 150.000 kn za Civilne inicijative, te 150.000,00 kn za Zeleni val. U slučaju da se financiranje odabranog projekta neće moći realizirati zbog nemogućnosti provedbe projekta, financirat će se projekt s tzv. rezervne liste, a prema numerički utvrđenom redoslijedu.

Vijeće građana Civilnih inicijativa tako je odlučilo da će se u 2020. godini realizirati sljedeći projekti:

 • Muzej za sve, prijavitelj Udruga Rikordi Rijeka
 • Festival održivosti, prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka
 • Film za sve, prijavitelj Udruga Istra film
 • Mozaik Kružnoj, prijavitelj Inicijativa građanki – voditeljica Tiha Naglić
 • Kozala – kino Lodis, prijavitelj Inicijativa građana PUŽ- prostor ugodnog življenja
 • Promenadni koncerti na Titovom mostu, prijavitelj Klub Sušačan

Također je odlučeno da su rezervni projekti:

 • Duhovi Rječine, prijavitelj Grupa građana Duhovi Rječine
 • Pirka_Drvena barka, prijavitelj Udruga OKODOKO
 • Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2020, prijavitelj Građanska inicijativa Riječke plesne večeri
 • Usmena predaja, prijavitelj Inicijativa građana Kolektiv JA:TO

Odlučujući o tome koji će se prijedlozi građana realizirati u programu Zelenog vala, Vijeće građana je odabralo da će financijsku potporu dobiti:

 • Pop-up park, prijavitelj Inicijativa građanki – voditeljica Daria Vozila
 • Senzo(Ri) – Senzorni vrt Dječjeg vrtića Krnjevo, prijavitelj Grupa građana – voditeljica Sandra Turina Miočić
 • Rijeka jestivi grad – 2.dio, prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka
 • Zelena galerija i knjižnica Pašca, prijavitelj Inicijativa građana – Zelena galerija i knjižnica Pašca
 • Park Lovora, prijavitelj Planinarsko društvo Kamenjak
 • Oživimo igrališta!, prijavitelj Udruga Sekcija mladih – DAR

Uz listu rezervnih projekata:

 • Mediteranska učionica Krnjevo, prijavitelj Incijativa građana – voditeljica Elinka Barišić Razić
 • Rijeka viseći vrtovi 1, prijavitelj Grupa građana Hedera Fiumana
 • Rijeka viseći vrtovi 2, prijavitelj Grupa građana Hedera Fiumana
 • Tržnica bez plastike, prijavitelj Inicijativa građana Dijete planete

Vijeće građana odradilo je veliki i važni posao odabira projekata koji će Rijeku učiniti ugodnijim gradom za život, a trenutno su u tijeku dogovori s prijaviteljima odabranih projekata.

Skip to content