Na dijelu obalnog pojasa Costabelle krajem kolovoza započelo je uređenje dijela obalne šetnice na na dijelu gdje se gradi  novi Hiltonov hotelski kompleks.

Ukupna površina obuhvata iznosi približno 1.420 m², te se proteže u duljini od približno 222 m. U toj zoni, neposredno iznad dijela šetnice koja je ovim projektom planirana za uređenje, gradi se novi turistički kompleks  Costabela luxory resort & spa, wellness hotel“ u sklopu kojeg se ispod šetnice na samoj obali mora uređuje nova plaža.

Šetnica se uređuje na način da se pješačke površine dovode u visinu prije započetih radova na Turističkog naselja Costabella, ugradnjom projektom predviđenih slojeva nosivog nasipa koji se završno obrađuju šljunkom. Obnavlja se postojeća i dodaju se novi stupovi javne rasvjete, uz obnavljanje urbane opreme, hortikulturno uređenje i uređenje kanalizacije s budućom niveletom šetnice.

Izvođač je G.a.m.i.k. d.o.o. iz Splita.
Nadzor provodi Karloline KLing d.o.o. iz Liča.
Rok za dovršetak radova je 60 dana.
Vrijednost ugovorenih radova je 800.747,38 kn sa PDV-om.